Arbetsfilosofi

Arbetsfilosofi

Arbetsfilosofi

Ofta drabbas vi av nedsatt funktionsförmåga p.g.a skada, sjukdom eller smärta som en följd av de levnadsvanor och rörelsemönster vi skapat. Det här kan skapa obalanser som gör att vi inte alla gånger är beredda för belastningar vi utsätts för. Faktorer som te.x. ökad stress leder oss ofta automatiskt in i olika röresle- och andningsmönster som orsakar spänningar och minskad närvaro och medvetenhet.

Om vi kommit till ett dysfunktionellt tillstånd på naturlig väg, kan vi då komma från det på samma sätt?

Med utgångspunkten att se på människan ur både västerländsk och österländsk kroppsbild vill vi kombinera den traditionella sjukgymnastiken med yoga och yogaterapi. På det här sätter strävar vi efter att nyfiket hitta alternativa och optimala lösningar och anpassa dessa efter dina förutsättningar.

Vi på Nordiska Yogainstitutet tror på empowerment och att hitta redskap som fungerar för eleven/klienten så att du får kontroll och hittar tillbaka till en funktionerande och välmående kropp. Vi tror på aktiv rörelse sykroniserat med andningen, och hur det kan hjälpa oss att nå ökad medvetenhet och närvaro.

Robin Tåg
Om du är intresserad av behandling eller privatlektion, kommer du att träffa Robin Tåg som är fysioterapeut och certifierad Viryayogalärare. Han har en bakgrund inom geriatrisk, neurologisk och podiatrisk fysioterapi och har utöver det arbetat med behandling av knä- och höftrelaterade problem samt med rehabiliteringsgrupper för personer med rygg- och balansproblem. Robin arbetar med inriktning inom rehabilitering för problem i stöd- och rörelseapparaten, skadeförebyggande träning och yogaterapi. Utöver det arbetar Robin även som personlig tränare. Robin är en av huvudlärarna, anatomilärare och en del av REAHB-teamet samt delägare på Nordiska Yogainstitutet,


Kalender

Januari 2019
2 – 11 jan: Yogaretreat i Indien
3 – 18 jan: Yogaretreat i Indien
24 – 27 jan: Årsutbildning i Stockholm startar
24 – 27 jan: Basutbildning i Stockholm startar
31 jan – 3 feb: Basutbildning i Umeå startar

Mars 2019
6 mars: Påbyggnadsutbildning: Passningsworkshop, Stockholm
7 – 8 mars: Påbyggnadsutbildning: Praktisk anatomi, Stockholm
7 – 10 mars: Basutbildning i Malmö startar
9 – 10 mars: Påbyggnadsutbildning: Meditation & Pranayama, Stockholm
22 – 23 mars: Påbyggnadsutbildning: Filosofifördjupning, Stockholm
18 – 24 mars: Påbyggnadsutbildning: Certifieringsutbildning, Oslo

April 2019
10 – 12 april: Viryayoga för psykologisk behandling startar, Stockholm
13 – 14 april: Påbyggnadsutbildning: Fördjupning i Meditation & Pranayama, Stockholm

Maj 2019
3 – 5 maj: Påbyggnadsutbildning: Mobility & strength, Stockholm
14 maj: Workshop med Josephine, Umeå
15 maj: Workshop med Josephine, Skellefteå
16 – 19 maj : Påbyggnadsutbildning: Virya Aware, Stockholm

Augusti 2019 
14 – 18 aug: Bridgeutbildning startar, Stockholm
15 – 18 aug: Basutbildning startar, Göteborg
21 – 25 aug: Påbyggnadsutbildning: Virya Grace, Stockholm
28 aug – 1 sept: Fortsättningsutbildning 100 tim startar, Stockholm

September 2019
18 – 21 sept: Immersion with Doug Keller, Stockholm

Oktober 2019
10 – 13 okt: Höstutbildning startar, Stockholm