Viryayoga för psykologisk behandling steg ett 2017-2018 (48 tim)

Viryayoga för psykologisk behandling steg ett 2017-2018 (48 tim)

(48 timmar)

OBS! FULLBOKAD. Men vi har satt in en extrautbildning. Läs mer här.

Den här utbildningen vänder sig till dig som är utbildad inom psykologisk behandling och som vill kunna använda Viryayoga som en del i din behandling. Du bör har yogat själv i ca ett år.

Josephine Selander, som är grundare till Nordiska Yogainstitutet och Viryayoga, har tillsammans med en fysioterapeut och en psykolog tagit fram korta och enkla program för att jobba med Viryayoga i psykologisk behandling.

Yoga har under fler årtionden använts som en del av mindfulnessbaserade psykologiska behandlingsmodeller. Tanken har varit att använda en fysisk yogapraktik som ett sätt att öka medvetenheten om känslomässiga och fysiska upplevelser. Även om forskningsöversikter av oberoende forskare pekar på behovet av mer forskning av högre kvalité för att undersöka effekterna av yoga för depression och ångestsyndrom, finns det gott om vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet som behandling av dessa tillstånd. Hathayoga i allmänhet och Viryayoga i synnerhet är att betrakta som en form av fysisk aktivitet.

Trots det växande vetenskapliga stödet för fysisk aktivitet som behandling av depression och ångestsyndrom går implementeringen långsamt. Behovet av kliniker med kunskap om fysisk aktivitet i psykologisk behandling ökar.

En ny pilotstudie i primärvården visade likvärdiga behandlingsutfall för depression och ångest när Viryayoga integrerades i en gruppbehandling som när patienterna fick KBT i grupp utan yoga. Dessutom framgick ett tydligt samband där de som yogade mer hemma också förbättrades mer i deras förmåga att identifiera och beskriva sina känslor, delar av det som inom psykologin kallas för alexitymi. Om vi kan uppnå samma effekter på depression och ångest, men samtidigt få klienter/patienter att röra på sig har de i själva verket fått ett mervärde i form av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande effekter.

Kursinnehåll Viryayoga för psykologisk behandling steg 1:

 • Kunskap i hur du instruerar patienter/klienter yogapositioner och rörelser på ett hälsosamt sätt.
 • Färdiga yogaflöden skapade tillsammans med en fysioterapeut och med avstamp i modern idrottsforskning och som har forskats i för psykologisk behandling.
 • Kunskap i hur du integrerar Viryayoga med psykologisk behandling på ett smidigt och naturligt sätt.
 • Systematisk förståelse hur yogapositioner byggs upp hälsosamt.
 • Kunskap om biomekanik (bas).
 • Kunskap om forskning kring yoga och fysisk aktivitet för depression och ångestsyndrom.
 • En tydlig pedagogisk struktur som ger en trygghet i att undervisa yoga för dina klienter/patienter.
 • Övning i att undervisa enkel:
 • yoga
 • andningsteknik
 • medveten närvaro
 • meditation
 • avspänning

Josephine Selander och Gustav Jonsson är lärare.

Förkunskapskrav:
Psykologexamen
eller
Psykoterapeutexamen
eller
Verksam inom vården med socionomexamen (eller motsvarande) och läst till minst 45 högskolepoäng psykoterapi/psykologisk behandling.

Datum och tid 2017-2018:
Tillfälle ett: Fredag 10/11 – Söndag 12/11
Tillfälle två: Fredag 9/2 – Söndag 11/2

Vi är Stockholm i våra kurslokaler på söder.

Pris:
5 900 SEK (inkl moms). 10% rabatt vid anmälan från tre deltagare från samma arbetsplats.
(Observera att detta pris endast gäller på den här första kursomgången.)

Anmälan:

Delbetalning
humanfinans_rgb_small3Om du vill delbetala, så samarbetar Nordiska yogainstitutet med HumanFinans, som har humana krediter för utbildningar.
Obs! Nu finns möjlighet att välja 12 månaders räntefri avbetalning. Om du klickar på loggan bredvid och följer instruktionerna för Human Lån, så kan du dels få en snabböversikt på vad din månadskostnad skulle bli, dels så kan du direkt ansöka om lån/kredit. Nordiska yogainstitutet är “säljställe för utbetalning”. Du kan också ringa till Human Finans direkt för gratis rådgivning. Tel: 08-560 201 15

 


Kalender

November 2018
9 – 11 nov: Påbyggnadsutbildning: Rehab som påbyggnad startar, Stockholm
15 – 18 nov: Viryayoga för psykologisk behandling steg 2 startar, Stockholm
27 – 28 nov: Påbyggnadsutbildning: Fördjupning biomekanik, Stockholm

Januari 2019
2 – 11 jan: Yogaretreat i Indien
3 – 18 jan: Yogaretreat i Indien
24 – 27 jan: Årsutbildning i Stockholm startar
24 – 27 jan: Basutbildning i Stockholm startar
31 jan – 3 feb: Basutbildning i Umeå startar
31 jan – 3 feb: Viryayoga för psykologisk behandling startar, Stockholm

Mars 2019
6 mars: Påbyggnadsutbildning: Passningsworkshop, Stockholm
7 – 8 mars: Påbyggnadsutbildning: Praktisk anatomi, Stockholm
7 – 10 mars: Basutbildning i Malmö startar
9 – 10 mars: Påbyggnadsutbildning: Meditation & Pranayama, Stockholm
22 – 23 mars: Påbyggnadsutbildning: Filosofifördjupning, Stockholm
18 – 24 mars: Påbggnadsutbildning: Certifieringsutbildning, Oslo

April 2019
13 – 14 april: Påbyggnadsutbildning: Fördjupning i Meditation & Pranayama, Stockholm

Maj 2019
3 – 5 maj: Påbyggnadsutbildning: Mobility & strength, Stockholm
14 maj: Workshop med Josephine, Umeå
15 maj: Workshop med Josephine, Skellefteå
16 – 19 maj : Påbyggnadsutbildning: Virya Aware, Stockholm

Augusti 2019 
14 – 18 aug: Bridgeutbildning startar, Stockholm
15 – 18 aug: Basutbildning startar, Göteborg
21 – 25 aug: Påbyggnadsutbildning: Virya Grace, Stockholm
28 aug – 1 sept: Fortsättningsutbildning 100 tim startar, Stockholm

September 2019
18 – 21 sept: Immersion with Doug Keller, Stockholm

Oktober 2019
10 – 13 okt: Höstutbildning startar, Stockholm