Kursinnehåll

“Om du funderar på om du skall gå viryayogalärarutbildningen eller inte, så är mitt råd, fundera inte, bara gör det! Det är en fantastisk utbildning med både hjärta och hjärna, med både kropp och själ! Kan inte tänka mig en bättre yogalärarutbildning eller gemenskap!” – Klaus

I yogalärarutbildningen utgår vi från fyra delar för att närma oss yogalärarrollen: filosofi & teori, praktik, pedagogik och kommunikation.

Här har du en översikt på alla ämnena som vi går igenom på grundutbildningen.
Här kan du läsa om oss i lärarteamet.

Mellan kurstillfällena får deltagarna i yogalärarutbildningen läs- och skrivuppgifter.

Om man går någon av de intensiva yogalärarutbildningarna rekommenderar vi att man gärna läser en del litteratur innan det första kurstillfället.

Utbildningen är på 200 timmar.
Räkna dock med ytterligare tid utöver det för läxor och att läsa kurslitteraturen. Det är lite svårt att exakt säga hur mycket tid som behövs utöver de lärarledda timmarna, eftersom alla är olika på att ta in information. Men många elever brukar säga att man får räkna med att ägna ca 2-3 timmar i veckan för läxor och ca 4-5 timmar i veckan för egen yogautövning om man går på helgutbildningen som ligger under ett år. För dig som vill gå intensivutbildningen, blir naturligtvis hemuppgifterna betydligt mer komprimerade. Du behöver således vara inställd på att avsätta tid för att få ut det mesta av utbildningen.

Filosofi & teori
I vår yogalärarutbildning väljer vi att avsätta relativt mycket tid åt studier av yogans filosofi och historia. Det finns flera viktiga skäl till det: först och främst beror det på att filosofidelen på utbildningen inte enbart består av att läsa klassiska yogatexter och diskutera historiska perspektiv på yoga, från t.ex. Indien. Vi lägger dessutom mycket tid till att reflektera kring den egna, personliga förståelsen och erfarenheten av yoga. För en del av våra elever kanske det leder till att formulera nya och annorlunda förhållningssätt till yoga, medan för andra kan det handla om att få en tydligare uppfattning om hur man vill förhålla sig till olika yogatraditioner, och med en kunskap som bygger på den senaste forskningen om yoga. En annan viktig möjlighet med filosofin är att vi genom diskussioner och kritiskt tänkande kring hur yoga presenteras i media, film och på internet kan få en större medvetenhet om de många värderingar som finns om yoga. Vi tror att det ger möjligheter till en mer kreativ och ansvarsfull yogaundervisning.

Det kan alltså handla om alltifrån att få inspiration och idéer till teman för yogaklasser, till att skapa ett icke-dogmatiskt sätt att förmedla yoga som lärare. Vi diskuterar till exempel vad det kan innebära att betona ett livsbejakande förhållningssätt till yogan som hämtar inspiration från många olika håll, t.ex. från mindfulness, icke-våldskommunikation eller olika former av konst. Vi tittar även närmare på konstruktiva alternativ att prata om människors olika intressen och behov med yoga. Samtalen sker främst med Klas Nevrin som forskar om yoga i historiska och filosofiska perspektiv på Stockholms universitet och Josephine Selander, huvudlärare.

Eftersom vi i viryayoga lägger en stor vikt vid riskfri träning har vi omfattande anatomi med fokus på yogans asanor med Charlotte Löfvenmark, naprapat, föreläsare och yogalärare eller Robin Tåg, fysioterapeut och en av huvudlärarna på grundutbildningen. I Oslo har vi Britt Fjellstad som har många års erfarenhet att föreläsa inom både idrotts- och yogavärlden, som föreläser anatomi och i Indien Megan Davies. Utöver anatomin tittar vi på biomekanik för allmän kunskap om rörelselära med Malin Flinck, naprapat som har tagit fram viryayogan. I praktikdelen tittar vi vidare på biomekaniken specifikt kopplat till asanorna (se nedan).

Förutom filosofi och anatomi diskuterar vi den österländska synen på kropp och själ. Du får en orientering i ayurveda med Peter Ljungsberg, författare till boken Ayurveda för kropp och själ och medförfattare till Josephines fjärde bok: Yoga för dig. Yogaetik är en central del i lärarrollen och vi diskuterar hur man kan försöka leva och verka utifrån den. Marian Papp föreläser om den senaste vetenskapliga forskningen inom yoga.

Materialet i filosofi- och teoridelen är dels nyskrivna svenska texter, dels obligatorisk och rekommenderad litteratur som du hittar på litteraturlistan.

Praktik
En stor del av utbildningen handlar om hur vi utför asanor på ett hälsosamt sätt. Under seminarieform går dina huvudlärare igenom asana efter asana och diskuterar, experimenterar och utför dem enligt biomekanikens teori och praktik. Kanske kommer du som redan har en gedigen asanapraktik möta dina asana-vänner på ett nytt sätt.

Vi har gemensamma klasser under lärarutbildningstillfällena. Vi rekommenderar å det bestämdaste att du dessutom viker minst tre timmar i veckan för att gå på klasser i viryayoga (dvs. minst två klasser i veckan) och utöver det ägnar två timmar i veckan till din egen asanautövning hemma. Klicka här för att se var din närmaste viryalärare håller till. Om du bor på en ort där du ännu inte kan utöva viryayoga, går du för en iyengar- eller anusaralärare och försöker delta på workshops, retreater eller resor i viryayoga. Läs mer om våra workshops här och resor här – du får rabatterade priser på resor arrangerade av Nordiska Yogainstitutet under det året som du går din utbildning.
Meditation ingår i utbildningen, där du blir presenteras för olika meditations- och andningstekniker. I praktikdelen ges du också en introduktion i reningstekniker.

Under utbildningen får du ett individuellt möte med naprapaten Malin Flinck, som har varit med och utarbetat viryayogan. Tillsammans går ni igenom hur just din kropp funkar och hur du kan närma dig asanorna på ett hälsosamt sätt under yogalärarutbildningen. (OBS! På utbildningen i Indien och Spanien, träffar du vår huvudlärare och fysioterapeut Robin Tåg).

Pedagogik
Vi undersöker hur vi som yogalärare tydligast lär ut yogans teknik och filosofi. Vi går igenom verbal kontra visuell instruktion och gör en djupdykning i olika korrigeringstekniker. Under utbildningen iakttar vi klasser samt assisterar för att finna en naturlig passningsteknik. Vi går igenom klassorganisation samt hur vi med guidning och coachning kan ge yogautövare individuell hjälp.

Du lär dig viryayogans flöden nivå ett och två, som ger dig logiska och säkra sekvenser till dina elever allt från nybörjarnivå till fortsättningsnivå (med relativt avancerade armbalanser, bryggor och framåtfällningar: se flödena i böckerna/dvderna Våga Yoga : nivå ett och Dynamisk Yoga: nivå två). Läs mer här om viryayogan här.

Kommunikation
I kommunikationsdelen frågar vi oss hur vi förmedlar yogan. Vi går lekfullt igenom röstens, kroppsspråkets och röstlägets betydelse. Josephine delar med sig av sina erfarenheter från sina tio år som skådespelare och konsult inom presentationsteknik och du får tydliga verktyg hur du kan blir klar i din kommunikation. (Många av våra elever tycker att dom har kunnat använda sig av dom här föreläsningarna i andra sammanhang även utanför yogan). Fredrik Redelius, föreläsare och konsult inom kommunikation föreläser om retorik och hur vi kan använda det som yogalärare. Vi tittar på hur vi får fram det egna engagemanget, våra personligheter och hur vi undervisar från hjärtat!

Under utbildningen jobbar med kontinuerlig filmning och feedback, vilket är ett utmärkt instrumet (om än ibland lite plågsamt ;-) för att få hjälp med att bli ännu tydligare i sin pedagogik och kommunikation.