300-timmarslinjer

När du är klar med din grundutbildning kan du fortsätta att förkovra dig. Och du har flera alternativ. Dels har du fyra olika linjer som vi satt ihop utifrån Viryayogans kortare påbyggnadsutbildningar, så de bildar en tematisk helhet. Du kan också mixa och matcha utbildningar hur du vill (förutom från rehablinjen som är helt sammanhängande) till en egen yogisk kompott. Väljer du en linje, blir det (förutom ett helhetstänk) också lite billigare än när du komponerar själv.

De linjer som vi erbjuder är: