Villkor för påbyggnads kurser och workshops

IMG_20131119_085818

Villkoren för anmälan och betalning för påbyggnadsutbildningar och workshops är följande:

Anmälan är bindande och du blir först anmäld när du har betalat anmälningsavgiften som i allmänhet ligger på 10 % av den totala kursavgiften. På påyggnadskurserna kan det dock skilja från kurs till kurs. Se på respektive kursinfo.

Avbokning innan kursstart

Pga sjukdom, med läkarintyg

Om du skulle bli sjuk innan kursstarten gäller det att du, mot uppvisande av läkarintyg, kan avboka dig från hela kursen. Du får tillbaka hela summan på kursavgiften, utom anmälningsavgiften.

Andra skäl till avbokning

Om du av andra skäl inte kan gå utbildningen, får du ej tillbaka avgiften men pengarna finns innestående (bortsett från anmälningsavgiften) och kan användas vid andra kurser och workshops i Nordiska yogainstitutets regi.

Avbokning under pågående kurs

Pga sjukdom, med läkarintyg

Om du vid påbörjad kurs drabbats av en sjukdom som i sin karaktär indikerar på att du inte kommer att någonsin kunna gå utbildningen (mot uppvisande av läkarintyg), får du tillbaka en del av kursavgiften, baserat på antalet kurstillfällen som du hunnit närvara på och våra administrativa avgifter (som också beror på hur långt du gått på utbildningen).

Andra skäl till avbokning

Om du av andra skäl inte kan fullfölja utbildningen, får du inte tillbaka kursavgiften, men är välkommen att slutföra utbildningen vid nästa kurstillfälle.