Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Villkor för grundutbildning

Villkoren för anmälan och betalning för 200-timmarsutbildningen är följande:

Anmälan är bindande och du blir först anmäld när du har betalat anmälningsavgiften som i allmänhet ligger på 10 % av den totala kursavgiften. Observera att du kan “flytta med” anmälningsavgiften en gång, dvs. om du inte kan påbörja den 200- eller 300-timmarskurs som du anmält dig till kan du återanvända din anmälningsavgift vid ytterligare ett tillfälle. Om du behöver skjuta upp din kursstart ytterligare (dvs. en tredje gång) börjar du på ny kula och betalar du en ny anmälningsavgift.

Avbokning innan kursstart

Pga sjukdom, med läkarintyg

Om du skulle bli sjuk innan kursstarten gäller det att du, mot uppvisande av läkarintyg, kan avboka dig från hela kursen. Du får tillbaka hela summan på kursavgiften, utom anmälningsavgiften. Du får behålla den kurslitteratur som sänts till dig.

Andra skäl till avbokning
Om du av andra skäl inte kan gå utbildningen, får du inte tillbaka kursavgiften, men du kan återanvända anmälningsavgiften ytterligare en gång. Om du redan påbörjat en utbildning, behåller din kursplats och kan när som helst under tre år (från det datum du avbryter och 36 månader framåt) hoppa på nästkommande utbildningar.

Avbokning under pågående kurs

Pga sjukdom – med läkarintyg
Om du vid påbörjad kurs drabbas av en sjukdom som i sin karaktär indikerar på att du inte kommer att någonsin kunna gå utbildningen (mot uppvisande av läkarintyg), får du tillbaka en del av kursavgiften, baserat på antalet kurstillfällen som du hunnit närvara på och våra administrativa avgifter (som också beror på hur långt du gått på utbildningen). Anmälningsavgiften (se ovan) återbetalas dock ej.

Andra skäl till avbokning
Om du av andra skäl inte kan fullfölja utbildningen, får du inte tillbaka kursavgiften, men du behåller din kursplats och kan när som helst under tre år (från det datum du avbryter och 36 månader framåt) hoppa på nästkommande utbildningar. Du bedömer tillsammans med oss om du bör starta om kursen från början eller ta vid där du slutade. Du lägger till mellanskillnaden om den kursen du hoppar på är dyrare (om du t.ex. betalat en års-utbildning, men väljer att gå en intensivutbildning) . Om kursen du hoppar på är billigare får du tillbaka mellanskillnaden minus 500 kr i administrativ kostnad. Om kurslitteraturen har ändrats betalar du själv för de nya kursböckerna som du (i de flesta fall) kan köpa av oss för inköpspris.

Repetera utan kostnad!

Ta igen hur mycket du vill
Du kan ta igen eller gå om missade kurstillfällen eller ämnen som du skulle vilja finslipa när som helst och hur som helst tre år inom att du påbörjat din utbildning (räknat från första kursdag) utan att betala extra för det. Det innebär att du kan hoppa på parallella kurser i Sverige och Norge under pågående kurs och/eller kursen i framtiden. Om du vill gå igen missade timmar i Indien eller Spanien kostar det extra då du i så fall spärrar en full plats.

Meddela dock oss i god tid, så vi kan hjälpa till med schemat och så att det inte blir överfullt i lokalerna. Du betalar själv för kopior och litteratur på de lektionerna som du går om.

För villkor gällande påbyggnadsutbildningar och workshops, klicka här.

 

Villkor för påbyggnadsutbildningar och workshops

Villkoren för anmälan och betalning för påbyggnadsutbildningar och workshops är följande:

Anmälan är bindande och du blir först anmäld när du har betalat anmälningsavgiften som i allmänhet ligger på 10 % av den totala kursavgiften. På påyggnadskurserna kan det dock skilja från kurs till kurs. Se på respektive kursinfo.

AVBOKNING INNAN KURSSTART

Pga sjukdom, med läkarintyg

Om du skulle bli sjuk innan kursstarten gäller det att du, mot uppvisande av läkarintyg, kan avboka dig från hela kursen. Du får tillbaka hela summan på kursavgiften, utom anmälningsavgiften.

Andra skäl till avbokning

Om du av andra skäl inte kan gå utbildningen, får du ej tillbaka avgiften men pengarna finns innestående (bortsett från anmälningsavgiften) och kan användas vid andra kurser och workshops i Nordiska yogainstitutets regi.

AVBOKNING UNDER PÅGÅENDE KURS

Pga sjukdom, med läkarintyg

Om du vid påbörjad kurs drabbats av en sjukdom som i sin karaktär indikerar på att du inte kommer att någonsin kunna gå utbildningen (mot uppvisande av läkarintyg), får du tillbaka en del av kursavgiften, baserat på antalet kurstillfällen som du hunnit närvara på och våra administrativa avgifter (som också beror på hur långt du gått på utbildningen).

Andra skäl till avbokning

Om du av andra skäl inte kan fullfölja utbildningen, får du inte tillbaka kursavgiften, men är välkommen att slutföra utbildningen vid nästa kurstillfälle.


Kalender

Oktober 2016

12 – 16 okt: Retreat i Spanien: Yoga & ACT
27 – 30 okt: Påbyggnadskurs: Virya Aware i Oslo

November 2016

4 – 6 nov: YoDa-festivalen, Stockholm
11 – 13 nov: Virya Rehab som påbyggnad startar
18 och 19 nov: Workshop i Höllviken med Josephine
25 nov: Workshop i Stockholm med Josephine

Januari 2017

3 – 11 jan: Retreat i Indien: Yoga och Ayurveda
10 – 19 jan: Retreat i Indien: Yoga och ACT

Februari 2017

1 feb – 5 feb: Årsutbildning i Stockholm startar
13 – 19 feb: Certifieringsutbildning i Stockholm