Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

 

Villkor för våra grund- och påbyggnadsutbildningar

Anmälan är bindande när du anmäler dig till våra utbildningar, och du har först en reserverad plats när du har betalat anmälningsavgiften. Observera att du kan “flytta med” anmälningsavgiften en gång på våra grundutbildningar. Det innebär att om du inte kan påbörja den utbildning som du anmält dig till kan du återanvända din anmälningsavgift vid ytterligare ett tillfälle. Om du behöver skjuta upp din kursstart ytterligare (dvs. en tredje gång) börjar du om och betalar du en ny anmälningsavgift.

 

Avbokning innan utbildningsstart 

Pga sjukdom med läkarintyg

Om du skulle bli sjuk innan utbildningsstarten gäller det att du, mot uppvisande av läkarintyg, kan avboka dig från hela utbildningen. Du får tillbaka hela summan på utbildningsavgiften, utom anmälningsavgiften. Du får även behålla den litteratur som sänts till dig.

Andra skäl till avbokning
Om du av andra skäl inte kan gå utbildningen, får du inte tillbaka utbildningsavgiften, men du kan återanvända anmälningsavgiften ytterligare en gång. Om du redan påbörjat en utbildning, behåller du din plats och kan när som helst under tre år (från det datum du avbryter och 36 månader framåt) hoppa på nästkommande utbildning. OBS! Denna platsgaranti gäller på samtliga av våra utbildningsplatser, vilket innebär att du garanteras en plats någonstans och inte nödvändigtvis på den platsen du till en början valt.

 

Avbokning under pågående utbildning

Pga sjukdom med läkarintyg
Om du vid påbörjad utbildning drabbas av en sjukdom som i sin karaktär indikerar på att du inte kommer att någonsin kunna gå utbildningen (mot uppvisande av läkarintyg), får du tillbaka en del av utbildningsavgiften baserat på antalet utbildningstillfällen som du hunnit närvara på samt våra administrativa avgifter. Anmälningsavgiften återbetalas ej. 

Andra skäl till avbokning
Om du av andra skäl inte kan fullfölja utbildningen, får du inte tillbaka utbildningsavgiften, men du behåller din utbildningsplats och kan när som helst under tre år (från det datum du avbryter och 36 månader framåt) hoppa på nästkommande utbildning. OBS! Denna platsgaranti gäller på samtliga av våra utbildningsplatser, vilket innebär att du garanteras en plats någonstans och inte nödvändigtvis på den platsen du till en början valt. En orsak kan vara att utbildningen på just din ort har blivit inställd pga för få deltagare. Du bedömer tillsammans med oss om du bör starta om utbildningen från början eller ta vid där du slutade. Du lägger till mellanskillnaden om den kursen du hoppar på är dyrare (om du t.ex. betalat en årsutbildning, men väljer att gå en intensivutbildning). Om litteraturen har ändrats betalar du själv för de nya böcker som utbildningen kräver.

 

Repetera utan kostnad 

Ta igen hur mycket du vill
Du kan ta igen eller gå om missade utbildningstillfällen eller ämnen som du skulle vilja finslipa när som helst under tre år inom det att du påbörjat din utbildning (räknat från första utbildningsdag) utan att betala extra för det. Det innebär att du kan hoppa på parallella utbildningar i Sverige och Norge under pågående utbildning och/eller i framtiden. Om du vill ta igen missade timmar i Indien eller Spanien tillkommer kostnader.

Du måste meddela oss i god tid, så vi kan hjälpa till med schemat och så att det inte blir överfullt i lokalerna. Du betalar själv för kopior och litteratur på de lektionerna som du går om.

 

Villkor för kurser och workshops

Anmälan är bindande när du anmäler dig till våra kurser och workshops, och du har först en reserverad plats när du har betalat anmälningsavgiften.

 

Avbokning innan kursstart

Pga sjukdom med läkarintyg

Om du skulle bli sjuk innan kursstarten gäller det att du, mot uppvisande av läkarintyg, kan avboka dig från hela kursen. Du får tillbaka hela summan på kursavgiften, utom anmälningsavgiften.

Andra skäl till avbokning

Om du av andra skäl inte kan gå kursen får du ej tillbaka kursavgiften eller anmälningsavgiften.

 

Avbokning under pågående kurs

Pga sjukdom med läkarintyg

Om du vid påbörjad kurs drabbats av en sjukdom som i sin karaktär indikerar på att du inte kommer att kunna fortsätta (mot uppvisande av läkarintyg), får du tillbaka en del av kursavgiften baserat på timmar som du hunnit närvara på och våra administrativa avgifter.

Andra skäl till avbokning

Om du av andra skäl inte kan fullfölja utbildningen får du inte tillbaka kursavgiften eller anmälningsavgiften.


Kalender

Juni 2017
24 juni – 1 juli: Retreat i Spanien 

Augusti 2017
16 aug: Workshop, Kristiansund, Norge
17 aug: Workshop, Barkåker, Tønsberg, Norge
22 – 24 aug: Påbyggnadsutbildning: Virya Puls, Stockholm
25 – 26 aug: 10-årsjubileum för Viryayogan! 

September 2017
1 sept: Workshop, Oslo
4 sept: Kursstart: Närvaro, meditation och yoga, Stockholm
7 – 10 sept: Halvårsutbildning i Stockholm startar
14 – 16 sept: Påbyggnadsutbildning: immersion med Doug Keller
22 – 23 sept: Workshop, Köpenhamn

Oktober 2017
19 – 22 okt: Årsutbildning i Oslo startar
25 – 26 okt: Påbyggnadsutbildning: Praktisk anatomi,Oslo
27 – 28 okt: Påbyggnadsutbildning: Virya Sequencing, Oslo

November 2017
23 – 26 nov: Påbyggnadsutbildning: Virya vinyasa, Stockholm

Januari 2018
3 – 12 jan: Yogaretreat i Indien (yoga & filosofi)
10 – 19 jan: Yogaretreat i Indien (yoga & ACT)