Anmälningsvillkor

Anmälningsvillkor

Villkor för våra grund- och påbyggnadsutbildningar

Anmälan är bindande när du anmäler dig till våra utbildningar, och du har först en reserverad plats när du har betalat anmälningsavgiften. Observera att du kan “flytta med” anmälningsavgiften en gång på våra grundutbildningar. Det innebär att om du inte kan påbörja den utbildning som du anmält dig till kan du återanvända din anmälningsavgift vid ytterligare ett tillfälle. Om du behöver skjuta upp din kursstart ytterligare (dvs. en tredje gång) börjar du om och betalar du en ny anmälningsavgift.

 

Avbokning innan utbildningsstart 

Pga sjukdom med läkarintyg
Om du skulle bli sjuk innan utbildningsstarten gäller det att du, mot uppvisande av läkarintyg, kan avboka dig från hela utbildningen. Du får tillbaka hela summan på utbildningsavgiften, utom anmälningsavgiften. Du får även behålla den litteratur som sänts till dig.

Andra skäl till avbokning
Om du av andra skäl inte kan gå utbildningen, får du inte tillbaka utbildningsavgiften, men du kan återanvända anmälningsavgiften ytterligare en gång. Om du redan påbörjat en utbildning, behåller du din plats och kan när som helst under tre år (från det datum du avbryter och 36 månader framåt) hoppa på nästkommande utbildning. OBS! Denna platsgaranti gäller på samtliga av våra utbildningsplatser, vilket innebär att du garanteras en plats någonstans och inte nödvändigtvis på den platsen du till en början valt.

 

Avbokning under pågående utbildning

Pga sjukdom med läkarintyg
Om du vid påbörjad utbildning drabbas av en sjukdom som i sin karaktär indikerar på att du inte kommer att någonsin kunna gå utbildningen (mot uppvisande av läkarintyg), får du tillbaka en del av utbildningsavgiften baserat på antalet utbildningstillfällen som du hunnit närvara på samt våra administrativa avgifter. Anmälningsavgiften återbetalas ej. 

Andra skäl till avbokning
Om du av andra skäl inte kan fullfölja utbildningen, får du inte tillbaka utbildningsavgiften, men du behåller din utbildningsplats och kan när som helst under tre år (från det datum du avbryter och 36 månader framåt) hoppa på nästkommande utbildning. OBS! Denna platsgaranti gäller på samtliga av våra utbildningsplatser, vilket innebär att du garanteras en plats någonstans och inte nödvändigtvis på den platsen du till en början valt. En orsak kan vara att utbildningen på just din ort har blivit inställd pga för få deltagare. Du bedömer tillsammans med oss om du bör starta om utbildningen från början eller ta vid där du slutade. Du lägger till mellanskillnaden om den kursen du hoppar på är dyrare (om du t.ex. betalat en årsutbildning, men väljer att gå en intensivutbildning). Om litteraturen har ändrats betalar du själv för de nya böcker som utbildningen kräver.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en utbildning med för få anmälningar senast en månad innan kursstart. Kolla gärna med oss hur anmälningarna ser ut innan du bokar in resor och boende.

Repetera utan kostnad 

Under utbildningen:
– Du kan ta igen missade utbildningstillfällen utan kostnad inom tre år från grundutbildningens start.  Det innebär att du kan hoppa på parallella utbildningar i Sverige och Norge under pågående utbildning och/eller i framtiden. Om du vill ta igen missade timmar i Indien eller Spanien tillkommer kostnader.

Efter utbildingen:
– Vi erbjuder dig även den generösa möjligheten att efter utbildningens slut hälsa på nya grundutbildningar för att repetera och finslipa moment utan kostnad.

Du måste meddela oss i god tid, så vi kan hjälpa till med schemat och så att det inte blir överfullt i lokalerna. Du betalar själv för kopior och litteratur på de lektionerna som du går om.

Obs! Notera att erbjudandet om att repetera gratis enbart gäller grundutbildningarna (200-timmars) och i mån av plats. Om du önskar medverka: kontakta Marianne i förväg så skickar hon ett schema till dig, och kontakta sedan aktuell lärare för att se om det finns plats.

Det är även varmt välkommen att repetera påbyggnadsutbildningar (under förutsättning att du har gått just den utbildningen tidigare) och du betalar då enbart 30 % av utbildningens fulla pris.

 

Villkor för kurser och workshops

Anmälan är bindande när du anmäler dig till våra kurser och workshops, och du har först en reserverad plats när du har betalat anmälningsavgiften.

 

Avbokning innan kursstart

Pga sjukdom med läkarintyg

Om du skulle bli sjuk innan kursstarten gäller det att du, mot uppvisande av läkarintyg, kan avboka dig från hela kursen. Du får tillbaka hela summan på kursavgiften, utom anmälningsavgiften.

Andra skäl till avbokning

Om du av andra skäl inte kan gå kursen får du ej tillbaka kursavgiften eller anmälningsavgiften.

 

Avbokning under pågående kurs

Pga sjukdom med läkarintyg

Om du vid påbörjad kurs drabbats av en sjukdom som i sin karaktär indikerar på att du inte kommer att kunna fortsätta (mot uppvisande av läkarintyg), får du tillbaka en del av kursavgiften baserat på timmar som du hunnit närvara på och våra administrativa avgifter.

Andra skäl till avbokning

Om du av andra skäl inte kan fullfölja utbildningen får du inte tillbaka kursavgiften eller anmälningsavgiften.


Kalender

September 2018
17 – 21 sept: Påbyggnadsutbildning: Virya Explore, Stockholm
22 – 23 sept: Biomekanik-refresh, Oslo

Oktober 2018
3 okt: Gratis infostund om basutbildningen, Malmö
4 – 7 okt: Virya basutbildning 2 startar, Stockholm
11 okt: Gratis infostund om Basutbildningen, Umeå
10 – 14 okt: Påbyggnadsutbildning: Virya & Ayurveda, Spanien
10 – 14 okt: Retreat: långweekend i Spanien
15 okt: Masterclass med Josephine, Stockholm

November 2018
9 – 11 nov: Påbyggnadsutbildning: Rehab som påbyggnad startar
15 – 18 nov: Viryayoga för psykologisk behandling steg 2 startar, Stockholm
27 – 28 nov: Påbyggnadsutbildning: Fördjupning biomekanik, Stockholm
29 nov – 2 dec: Påbyggnadsutbildning: Virya PT, Stockholm

Januari 2019
2 – 11 jan: Yogaretreat i Indien
3 – 18 jan: Yogaretreat i Indien
24 – 27 jan: Årsutbildning i Stockholm startar
24 – 27 jan: Basutbildning i Stockholm startar
31 jan – 3 feb: Basutbildning i Umeå startar
31 jan – 3 feb: Viryayoga för psykologisk behandling, Stockholm, startar

Mars 2019
7 – 10 mars: Basutbildning i Malmö startar
18 – 24 mars: Påbggnadsutbildning: Certifieringsutbildning i Oslo

Augusti 2019
14 – 18 aug: Bridgeutbildning i Stockholm startar
28 aug – 1 sept: Fortsättningsutbildning 100 tim i Stockholm startar