Översikt över vårt utbildningssystem

 

Grundutbildningar
Våra grundutbildningar i Viryayoga erbjuder dig en bred bas att stå på inom yogan och gör dig trygg i rollen som blivande yogalärare. Kanske har du tidigare gått en yogalärarutbildning eller så är det här din första. Oavsett kommer vi skapa de bästa förutsättningarna för just dig att utvecklas och förkovras.

Du kan välja att gå våra 200- eller 500-timmarsutbildningar som gör att du kan registrera dig hos Yoga Alliance. Vill du kunna undervisa enklare yoga kan du börja med vår 55-timmars bas 1 utbildning, för att senare – om du vill – kunna bygga på med bas 2. Är du utbildad inom psykologisk behandling och vill använda yoga som komplement i ditt psykologiska arbete, kan du gå virya för psykologisk behandling steg 1 och 2. Oavsett vad du väljer kan du efter 1 och 2-utbildningarna, fortsätta bygga vidare till 100-timmars fortsättning/bridgeutbildning. Sammantaget blir det i slutänden en 200-timmars Yoga Alliance-godkänd utbildning i Viryayoga.

När du gått vår 200-timmarsutbildning eller bas- och bridgeutbildningarna kan du därefter gå våra påbyggnadsutbildningar och bygga vidare mot en 500-timmarscertifiering. För dig som har en Yoga Alliance-godkänd utbildning från en annan skola, erbjuder vi vår 100-timmars fortsättning/bridgeutbildning som ger dig de kunskaper i Viryayogans metodik och biomekaniksystem samt de kunskaper i anatomi och filosofi som krävs för våra påbyggnadsutbildningar.

 

Kursplaner grundutbildningar

All våra angivna timmar är lärarledda. Det innebär att du utöver dessa timmar reserverar tid åt praktik, studier och hemläxor.

 

200-timmar

Förkunskap: du ska ha yogat i minst ett år.

Historia & filosofi

 • Yogans historia
 • Yogaetik
 • Yogafilosofi (Yoga Sutra & Bhagvadgita)
 • Hur vi integrerar yogans filosofi idag
 • Ayurveda
 • Chakrasystemet

Anatomi & biomekanik

 • Djupgående anatomi kopplat till yogaasana
 • Fysiologi
 • Biomekanik metodologiskt applicerbart på asanor
 • Systematisk förståelse hur yogapositioner byggs upp

Praktik

 • Asanaträning
 • Meditationstekniker
 • Pranayama
 • Observation av yogaklasser
 • Passning på yogaklasser

Att undervisa i Viryayoga

 • Yogasekvenser på olika nivåer
 • Hur du bygger upp muntlig instruktion
 • Hur du förmedlar biomekaniken systematiskt
 • Passning & justering
 • Hur du undervisar enklare alternativ och modifieringar

Redskap för din yogalärarroll

 • Kommunikation
 • Retorik
 • Språk, ordval & synonymer
 • Att använda rösten
 • Kroppsspråk
 • Filmningar (tre)

 

55-timmar Virya bas 1
Förkunskap: du ska ha yogat i minst ett år.

 • Yogasekvenser på basnivå 1
 • Systematisk förståelse hur yogapositioner byggs upp
 • Asana träning
 • Hur du undervisar enklare alternativ och modifieringar
 • Passning & justering
 • Biomekanik (bas)
 • Hur du bygger upp muntlig instruktion
 • Pranayama
 • Chakrasystemet
 • Introduktion till yogans filosofi
 • Filmning (en)

 

55-timmar Virya bas 2

Förkunskap: 55-timmar Virya bas 1.

 • Yogasekvenser på basnivå 2
 • Systematisk förståelse hur yogapositioner byggs upp
 • Asana träning
 • Hur du undervisar enklare alternativ och modifieringar
 • Passning & justering
 • Anatomi (bas)
 • Biomekanik (bas)
 • Hur du förmedlar basbiomekaniken systematiskt

 

48-timmar Virya för psykologisk behandling steg 1

Förkunskap: du ska ha yogat i minst ett år

 • Yogasekvenser forskat i och framtaget för psykologisk behandling
 • Systematisk förståelse hur yogapositioner byggs upp
 • Asana träning
 • Andningstekniker
 • Medveten närvaro
 • Meditation
 • Guida i avspänning
 • Biomekanik (bas)
 • Om forskningsläget
 • Hur integrera psykologin i yogan

 

64-timmar Virya för psykologisk behandling steg 2

Förkunskap: 48-timmar Virya för psykologisk behandling steg 1

 • Yogasekvenser forskat i och framtaget för psykologisk behandling
 • Systematisk förståelse hur yogapositioner byggs upp
 • Asana träning
 • Passning & justering
 • Hur du undervisar enklare alternativ och modifieringar
 • Anatomi (bas)
 • Meditation
 • Biomekanik (bas)
 • Hur du bygger upp muntlig instruktion
 • Introduktion till yogans filosofi i relation till psykologin
 • Filmning (en)

 

100-timmar bridgeutbildning Virya fortsättning

Förkunskap:

Virya bas 1+ 2 eller Virya för psykologisk behandling steg 1+2, samt undervisat minst 30 lektioner eller en 200-timmars yogalärarutbildning godkänd av Yoga Alliance.*

Historia & filosofi

 • Yogans historia
 • Yogafilosofi (Yoga Sutra & Bhagvadgita)
 • Hur vi integrerar yogans filosofi idag

Anatomi & biomekanik

 • Djupgående anatomi kopplat till yogaasana
 • Fysiologi
 • Biomekanik metodologiskt applicerbart på asanor

Praktik

 • Asana träning
 • Meditationstekniker
 • Pranayama
 • Justering på yogaklasser

Att undervisa i Viryayoga

 • Yogasekvenser på olika nivåer
 • Hur du bygger upp muntlig instruktion
 • Hur du förmedlar biomekaniken systematiskt
 • Passning & justering
 • Hur du undervisar enklare alternativ och modifieringar

Redskap för din yogalärarroll

 • Kommunikation
 • Retorik
 • Språk, ordval & synonymer
 • Att använda rösten
 • Kroppsspråk
 • Filmningar (två)

 

Påbyggnadsutbildningar

Med entusiasm och nyfikenhet erbjuder vi dig att gräva vidare inom yogans möjligheter. Våra påbyggnadsutbildningar ger dig fördjupade kunskaper inom utvalda ämnen samt former av Viryayoga, både stillsamma och mer fysiskt utmanande.

När du har avslutat din 200-timmarsutbildning i Viryayoga (eller 100-timmars fortsättning/bridgeutbildning, för dig som gått en annan 200-timmarsutbildning godkänd av Yoga Alliance) och blivit diplomerad inom Viryayoga hos oss kan du registrera dig på påbyggnadsutbildningar och 300-timmarsprogram för att bli certifierad samt erhålla din 500-timmars certifiering. Vi erbjuder fyra 300-timmars program med olika inriktning. Vi erbjuder även möjligheten att du väljer delar själv utifrån dina specifika intressen, där endast några få delar är obligatoriska.

 

Kursplaner 300-timmar utbildningslinjer

Förkunskaper: 200 tim i Viryayoga eller 200 tim YA-godkänd utbildning + Virya fortsättning/bridgeutbildning. 

Obligatoriska för samtliga:

 • – Certifieringskurs – 64 tim
 • – Praktisk anatomi – 16 tim
 • – Passningsutbildning – 8 tim
 • – Assistering 5 Viryaklasser för certifierade Viryayogalärare – 8 tim

Totalt: 96 timmar

 

Yogaasana fördjupning

Ger ingående kunskaper i hur du undervisar asanor avancerat, individspecifikt och/eller skräddarsyr klasser olika typer av grupper.

 • Assistering 10 viryaklasser 20 tim
 • Sequencing 32 tim
 • Virya Explore 40 tim
 • Fördjupning biomekanik 16 tim
 • PT 32 tim
 • Filosofifördjupning 16 tim
 • Pranayama & meditation 16 tim
 • Mobility & Strength 24 tim
 • Eget projektarbete 8 tim

Totalt: 204 timmar

 

Rehab-linjen

Ger kunskap i att undervisa deltagare med specifika fysiska behov och/eller deltagare i rehabiliterande syfte. För dig som gått viryayoga för psykologisk behandling steg 1+2 samt fortsättnings/bridgeutbildningen erbjuds du ytterligare föreläsningar i bl.a. ACT och CFT.

 

 • Rehab
 • Att undervisa olika typer av rehabyogaklass
 • Yoga och forskning
 • Fysiologi
 • Filosofi kopplat till rehab
 • Problem relaterade till dysfunktion i ryggraden
 • Neurologiska sjukdomar
 • Trauma/idrottsskador
 • Inflammatorisk ledsjukdom
 • Nervsystemet & stroke
 • Utmattningssyndrom och depression
 • Projektarbete med egen grupp
 • Handledning, diskussion och analys med Doug Keller

Totalt: 204 timmar

 

Mjuk yoga-linje

Ger kunskap i att undervisa deltagare i lugnare former av yoga och fördjupning inom tekniker i andning, närvaro och meditation.

 • Assistering 10 viryaklasser 20 tim
 • Filosofifördjupning 16 tim
 • Pranayama & meditation 16 tim
 • Aware 40 tim
 • Grace 40 tim
 • Virya för gravida 40 tim
 • Restorative 32 tim

Total: 204 timmar

 

Vinyasa-linje

Ger kunskap i att undervisa 18 olika flödande klasser kul och säkert samt att sekvensera dina egna klasser.

 • Puls 24 tim
 • Vinyasa 40 tim
 • Virya Express 40 tim
 • Sequencing 32 tim
 • Chakra 56 tim eller Ayurveda 56 tim
 • Tema och biomekanik 16 tim

Total: 208 timmar

 

Skräddarsy din egen 300-timmarsutbildning

Välj utbildningar som passar dig från vårt utbud utöver de obligatoriska kurserna (certifieringsutbildning, praktisk anatomi, passningsutbildning samt assistering). Se sida 12-13 för alla påbyggnadskurser.

 

500-timmar

Om du redan från början vet med dig att du vill gå hela vägen erbjuder vi även att du kan anmäla dig till en 500-timmarsutbildning direkt. Då börjar du med vår 200-timmar grundutbildning och väljer någon av de fyra 300-timmar utbildningar du vill gå. Fördelen med det är att du garanteras plats samt att priset blir reducerat.