Hälsning från Monika

Hälsning från Monika, vår huvudlärare i asanagenomgång. Det hon inte vet är inte värt att veta.