Utbildningsinnehåll – överblick

”Om du funderar på om du skall gå viryayogalärarutbildningen eller inte, så är mitt råd, fundera inte, bara gör det! Det är en fantastisk utbildning med både hjärta och hjärna, med både kropp och själ! Kan inte tänka mig en bättre yogalärarutbildning eller gemenskap!” – Klaus

Här får du en överblick över vad våra 200-timmarsutbildningar innehåller i sin helhet och vad 100-timmars bas, samt fortsättnings- och bridgeutbildningarna innehåller.
För detaljerad info om vad respektive utbildning innehåller, klicka på länkarna nedan:
Innehåll: 200-timmarsutbildning
Innehåll: 100-timmas basutbildning
Innehåll: Fortsättningsutbildning
Innehåll: Bridgeutbildning

I yogalärarutbildningen utgår vi från fyra ämneskategorier för att närma oss yogalärarrollen:

– asana & praktik
– anatomi & biomekanik
– filosofi & historia
– pedagogik & kommunikation

Detta kan härledas till viryayogans fyra grundpelare: tio yogamoduler i varje klass, biomekanik, filosofi och glädje.

Asana & praktik
I viryayoga utgår vi från att arbetsfördelningen blir jämt fördelad i kroppen under en yogaklass. Det innebär att vi systematiserat upp varje klass i tio moduler som är framarbetat tillsammans med naprapat och/eller fysioterapeut. Det tio modulerna är: uppvärmning, solhälsningar, stående positioner, balans, armbalanser och magstärkande asanor, höftöppnare, bakåtböjningar, framåtfällningar, avslutande positioner och vila.

En stor del av utbildningen handlar om hur vi utför asanor på ett hälsosamt sätt. Under seminarieform går dina huvudlärare igenom asana efter asana och diskuterar, experimenterar och utför dem enligt biomekanikens teori och praktik. Kanske kommer du som redan har en gedigen asanapraktik möta dina asana-vänner på ett nytt sätt. Vi har gemensamma klasser under lärarutbildningstillfällena. Vi rekommenderar å det bestämdaste att du dessutom viker minst tre timmar i veckan för att gå på klasser i viryayoga (dvs. minst två klasser i veckan) och utöver det ägnar två timmar i veckan till din egen asanautövning hemma.

Under utbildningen lär du dig viryayogaserier som progressivt byggs upp för ökad rörlighet, styrka och svårighetsgrad. Du lär dig också hur du ger enklare alternativ och att kritiskt granska när det är läge att erbjuda svårare asanor, alternativt inte göra det. Vi diskuterar och jobbar med relevansen av att justera deltagare i deras yoga och du lär dig justeringar utifrån viryaogans biomekaniska metod. Under utbildningen önskar vi att du iakttar yogaklasser samt hjälper till att justera asanor under annan lärares klass. I denna del inkluderas också meditation och andningsövningar (pranayama).

Delar som ingår i asana & praktik:

– Asanaträning
– Iakttagande av yogaklasser
– Justering på kurser och workshops
– Pranayama
– Meditationstekniker

Anatomi & biomekanik
Viryayogans andra pelare är biomekanik, eller rörelselära. Vi tycker att en central förutsättning för att kunna förstå hur kroppen fungerar i rörelse i allmänhet och i yogapositioner i synnerhet, är att ha en bra baskunskap i anatomi. Därför jobbar vi under fyra heldagar med led- och muskellära kopplat till yogan. Här får du chans att också länka anatomin till praktiska övningar och till asanaträningen. Insprängt under hela utbildningen jobbar vi med viryayogans biomekanik: ett system som är framtaget av naprapat och fysioterapeut och som finkalibreras och uppdateras efter hand för att vara i samklang med den senaste forskningen. I vårt lärarteam arbetar naprapater, fysioterapeuter och forskare inom biomekanik. Samtliga utbildare vidareutbildar sig löpande för att kunna ligga i framkant vad gäller biomekanik.

Delar som ingår i anatomi & biomekanik:

– Omfattande anatomi
– Biomekanik med fokus på yogans asanor
– Yoga och forskning

Filosofi & historia
I varje viryaklass presenteras våra deltagare för ett filosofiskt tema. Filosofi är något vi i viryateamet ser som en grund i yogan. Vi väljer att avsätta relativt mycket tid åt studier av yogans filosofi och historia i våra utbildningar. Det finns flera viktiga skäl till det: först och främst beror det på att filosofidelen på utbildningen inte enbart består av att läsa klassiska yogatexter och diskutera historiska perspektiv på yoga, från t.ex. Indien. Vi lägger dessutom mycket tid till att reflektera kring den egna, personliga förståelsen och erfarenheten av yoga. För en del av våra elever kanske det leder till att formulera nya och annorlunda förhållningssätt till yoga, medan för andra kan det handla om att få en tydligare uppfattning om hur man vill förhålla sig till olika yogatraditioner, och med en kunskap som bygger på den senaste forskningen om yoga. En annan viktig möjlighet med filosofin är att vi genom diskussioner och kritiskt tänkande kring hur yoga presenteras i media, film och på internet kan få en större medvetenhet om de många värderingar som finns om yoga. Vi tror att det ger möjligheter till en mer kreativ och ansvarsfull yogaundervisning. Det kan alltså handla om alltifrån att få inspiration och idéer till teman för yogaklasser, till att skapa ett icke-dogmatiskt sätt att förmedla yoga som lärare.

Delar som ingår i filosofi & historia:

– Yogans historik och filosofi
– Orientering i samkya-, vedanta- och tantra-filosofierna
– Studier av Yoga Sutra och Bahagavad Gita
– Seminarium i ayurveda
– Hathayogans kroppsbild (chakrssystemet)
– Yogaetik
– Seminarium med hemtentan

Om du klickar här kan du lyssna hur Josephine, Viryayogans grundare, pratar om yogans historia:

Pedagogik & kommunikation
Viryayogans fjärde och sista grundpelare är ”glädje”. Det innebär inte att man nödvändigtvis måste hålla på och vara glad när man yogar. Snarare tror vi på att yogan kan vara en plattform där man nyfiket kan gå på upptäcktsfärd i sina inre landskap utifrån där man är. Därför tror vi i viryagänget att det är av vikt att vi som yogalärare förmedlar entusiasm och glädje (vilket ordet virya faktiskt också betyder) utifrån en kom-om-du–är-attityd. Verktygen för att kunna undervisa både säkert och med glädje anser vi vara pedagogik och kommunikation. Under utbildningen är det något som du kommer att jobba en hel del med: att tryggt och sjyst guida i yoga. Vi jobbar kontinuerlig med filmning och feedback, för att få hjälp med att bli ännu tydligare i sin pedagogik och kommunikation.

Våra utbildare jobbar inte bara med kommunikation och presentationsteknik inom yoga, utan har erfarenheter från olika typer av yrkesgrupper.

– Verbal och visuell instruktion
– Yogalärarrollen
– Retorik
– Röstbearbetning
– Ordval
– Kroppsspråk
– Klassorganisation
– Att arbeta med olika grupper
– Att undervisa utifrån sina egna förutsättningar
– Tre filmingstillfällen med feedback från två av huvudlärarna, varav det sista är examineringsfilmning.

Här kan du läsa om oss i lärarteamet.
Här har du litteraturlistan.

Mellan kurstillfällena får deltagarna i yogalärarutbildningen läs- och skrivuppgifter.

Om man går någon av de intensiva yogalärarutbildningarna rekommenderar vi att man gärna läser en del litteratur innan det första kurstillfället.

Utbildningen är på 100, respektive 200 timmar (beroende på vilken utbildning du väljer).
Räkna dock med ytterligare tid utöver det för läxor och att läsa kurslitteraturen. Det är lite svårt att exakt säga hur mycket tid som behövs utöver de lärarledda timmarna, eftersom alla är olika på att ta in information. Men många elever brukar säga att man får räkna med att ägna ca 2-3 timmar i veckan för läxor och ca 4-5 timmar i veckan för egen yogautövning om man går på helgutbildningen som ligger under ett år. För dig som vill gå intensivutbildningen, blir naturligtvis hemuppgifterna betydligt mer komprimerade. Du behöver således vara inställd på att avsätta tid för att få ut det mesta av utbildningen.