Chakrafilmer

Idén om att vi har chakran i kroppen föddes i Indien under medeltiden. Traditionellt talar man om sju olika kraftcentrum som kan symbolisera behov, utvecklingsfaser eller känslor. Oavsett om du är en anhängare av den tanken eller ej, så kan symbolerna som chakrorna ger ge oss nya synvinklar på oss själva.

Följ med oss i våra minifilmer till Bodhgaya i Indien, där Buddha fick sin upplysning och få snabbinspiration kring hur du kan förhålla dig till chakrasystemet i livet.