Vad är chakran?

I kroppsbilden som utvecklades inom hathayogan på medeltiden, menade man att kroppen inte bara består av kött och ben, utan dessutom av små energikluster i kroppen. Man kallade dom för chakran, som betyder hjul.

Men vad är grejjen med dom här energihjulen? Är det inte rent och skärt humbuggerier som dammats av under 1800-talets entusiasm för övernaturliga undertoner och vurmade för Indiens exotism?

Jo, visst kan man avfärda det hela. Men man kan också använda chakrasystemet som ett verktyg att ge sig nya (och annorlunda) perspektiv till att förstå sig själv. Som ytterligare en karta att förstå terrängen.


Aktuella filmer

Här får du idéer och tips om biomekanik, filosofi och yogans historia.

Kalender

Oktober 2020
15 oktober: Virya Express online släpps
30-31 oktober: Workshop med Josephine, StudioFlow Göteborg

Januari 2021
21 januari: Årsutbildning 200h och Basutbildning 100h startar, Stockholm/online

Februari 2021
3 februari: Fortsättningsutbildning 100h första träffen, Stockholm/online