Litteraturlista 300 timmars grund rehab/prehab

Litteraturlista 300 timmars grund rehab/prehab

Obligatorisk litteratur som ingår i kursavgiften:
-Våga Yoga, Josephine Selander
-Anatomi, biomekanik och fysiologi, kompendium
-Yogans historia och filosofi, kompendium
-Workbook, kompendium

Obligatorisk litteratur som inte ingår i kursavgiften:
-The Breathing Book, Vitality and good health through Essential Breath Work
, Donna Farhi
(ISBN: 9780805042979)
-The Yoga Sutras of Patanjali, i översättning av Sri Swami Satchidananda. (ISBN: 9780932040381
ISBN-10: 0932040381)
-The Living Gita, i översättning av Sri Swami Satchidananda (ISBN: 9780932040275
ISBN-10: 0932040276)
-Lovingkindness; The Revolutionary Art of Happiness, Sharon Salzberg (ISBN: 9781570629037
ISBN-10: 1590305574)

Rekommenderad litteratur som inte ingår i kursavgiften:
-Light on Yoga, BKS Iyengar. (ISBN: 9780007107001)
-Zen Mind, Beginner’s Mind, Shunryu Suzuki (ISBN: 9780834800793
ISBN-10: 0834800799)
-Anathomy of Movement, Blandine Calais-Germain (ISBN: 9780939616572
ISBN-10: 0939616572)
-Yoga Anatomy, Leslie Kaminoff. (ISBN: 9781450400244) f
-Yoga Mind, Body & Spirit, Donna Farhi (ISBN: 9780717131556
ISBN-10: 0717131556)
-Ayurveda för kropp och själ, Eva Sanner och Peter Ljungsberg (ISBN: 9789127356474
ISBN-10: 9127356477)
-The Language of Yoga; a complete A to Y guide to asana, sanskrit terms and chants, Nicolai Bachman (bok + CD)
(ISBN: 9781591792819)
-Breathe! You are alive, Thich Nhat Hanh (ISBN: 9780712654272)
-Meditation for beginners av Jack Kornfield (ISBN: 978-0-553-81692-1)