Skräddarsytt mentorprogram i liten grupp våren 2023

6 veckors mentorprogram i liten grupp 

Vill du få individuell guidning i din egen yoga?
Är du nyfiken på att förutsättningslöst prata om yogan som filosofi, sammhällsfenomen eller andlig övning?

Mentorprogrammet i liten grupp (max 6 personer) är för dig som har yogat ett tag och vill gå vidare i din egen praktik och som önskar att tryggt kunna prata “yogatankar”. Kort och gott: ett mentorprogram skräddarsytt utifrån dina yogabehov.

Vi möts sex gånger på zoom. Varje omgång börjar med en kort yogaklass. Varannat möte fokuserar vi rörelselära och hur var och en av oss hittar en hälsosam yogapraktik. Vartannat möte pratar vi hur yogan fungerar som ett (själsligt?) verktyg i livet.

Josephine är din mentor, och hon har över 15 års erfarenhet av att utbilda yogalärare. Hon doktorerar i historia (inom kunskapshistoria och känslohistoria) och har skrivit sex böcker om yoga, ayurveda, filosofi och psykologi.  Mer om Josephine här.

De spår vi jobbar med byggs utifrån dina individuella tankar och önskemål, och Josephine guidar i mötena utifrån gruppens behov.

OBS! Endast 6 platser per grupp.

Det här programmet är öppet för alla med yogaintresse.

När du anmäler dig kommer Josephine be dig att skriva några rader om vad du önskar att vi tar upp i mentorprogrammet.

Upplägg:
OBS! Beroende på de önskningar som gruppen har kan programmets frågeställningar och teman förskjutas och ändras något.

Vecka 1: Yoga som grundande verktyg I. Klass och praktiska övningar.
Vecka 2: Yoga som grundande verktyg II. Klass och samtal.
Vecka 3: Yoga som perspektivförskjutning I. Klass och praktiska övningar.
Vecka 4: Yoga som perspektivförskjutning II. Klass och samtal.
Vecka 5:  Yoga som guide I. Klass och praktiska övningar.
Vecka 6: Yoga som guide II. Klass och samtal.

Om du missar någon omgång, så kan vi spela in den omgången.

Datum 2023:
OBS! Datumen kan ändras något.

Vecka 1: Zoom 13 februari  kl. 17.30- 19.30
Vecka 2: Zoom 20 februari kl. 17.30- 19.30
Vecka 3: Zoom 6 mars kl. 17.30- 19.30
Vecka 4: Zoom 13 mars kl. 17.30- 19.30
Vecka 5: Zoom 20 mars kl. 17.30- 19.30
Vecka 6: Zoom 27 mars kl. 17.30- 19.30

Pris:
5 500 SEK (inkl moms).

Anmälan:
Mejla direkt till Josephine: josephine@nordiskyoga.se för anmälan.

Läs mer om villkoren för anmälan  här.