Nordiska Yogainstitutet, vilka är vi egentligen?

Josephine Selander, grundare av Nordiska Yogainstitutet och Viryayoga berättar mer om vilka vi är.

Yoga baserat på kunskap, erfarenhet och forskning.
Över 10 års erfarenhet
Baserat på senaste rönen inom biomekanik- och historieforskning
Viryayoga: systematiskt utformad hathayoga