Våra lärare

Josephine Selander
Josephine Selander
Info
X

Josephine Selander

Josephine Selander är grundare av Nordiska Yogainstitutet och är Experienced Registered Yoga Teacher (E-RYT 500) inom Yoga Alliance. Förutom att hon är ansvarig för, och undervisar på yogalärarutbildningarna, doktorerar hon i historia, med inriktning på hur buddhistiska praktiker blev en del av psykologin under 1900-talet. Josephines bakgrund är från början dansare (Balettakademien, Stockholm och London Contemporary Dance School, London) och skådespelare, och hon har mer än 20 års erfarenhet av zenmeditation. Merparten av hennes utbildningar är i Anusarayoga för John Friend, och Ashtangayoga för Larry Schultz, men också inom Iyengaryoga för Alexander Borovik och terapeutisk yoga med Doug Keller. Josephine har dessutom yogat omfattande för Pattabhi Jois, Saraswati Jois och Dharma Mitra. Tillsammans med idrotts- och dansnaprapat Malin Flinck har hon utvecklat viryayoga, en dynamisk hathayoga med inriktning på biomekanik och orientering mot att inlemma yogans filosofi i dagens tillvaro. Josephine har en kandidatexamen i TV-produktion från Dramatiska Institutet i Stockholm, har producerat tre dokumentärfilmer, och är konsult inom kommunikation och kroppsspråk. Josephine har skrivit böckerna Dynamisk Yoga; Våga Yoga; Yoga från insidan; Yoga för dig; Yoga & ACT och Filosofi som terapi (med Gustav Jonsson). Hon har hållit i över 60 yogaprogram på TV4, och hon ingår i Yogobe-teamet där hon undervisar regelbundet LIVE-klasser på Yogobe.

Josephine är ansvarig för och undervisar på grundutbildningen (200-timmar) och på påbyggnadsutbildningarna, samt föreläser om filosofi på rehabutbildningen.

För Josephines CV klicka här.

Robin Tåg
Robin Tåg
Info
X

Robin Tåg

Robin är leg. fysioterapeut, cert. viryayogalärare och cert. FRC™ Mobility Specialist och är specialiserad inom funktionell rörelseträning samt rehabiliteringsträning. Han är rehab- och anatomiansvarig samt en av delägarna på Nordiska yogainstitutet. Du träffar Robin i anatomin samt i våra påbyggnadsutbildningar. Robin är numera bosatt på Menorca (Spanien) där han driver sin retreatgård.

Robin är en av huvudlärarna samt anatomilärare och han är en del av Virya Rehab-teamet.

 

Nanny-Maja Anderback
Nanny-Maja Anderback
Info
X

Nanny-Maja Anderback

Nanny-Maja är leg. fysioterapeut och certifierad Viryalärare 500h. Hon är verksam som yogalärare i Umeå, har en bakgrund som föreläsare om miljö- och hållbarhetsfrågor och en kandidat i idrottsmedicin. Nanny-Maja upptäckte yogan när hon var 15 år och sedan dess har den följt henne mer eller mindre regelbundet genom livet. Hon vill koppla ihop sina kunskaper inom idrottsmedicin och fysioterapi med yoga genom att bland annat använda yoga som ett verktyg i rehabiliterande och förebyggande träning. Hon brinner för att hjälpa människor att hitta bättre rörelsekontroll och få bättre kroppskännedom, samt att skapa en funktionell hälsosam kropp utan smärta eller skador. Nanny-Maja är även utbildad Idrottsmassör. 

Nanny-Maja undervisar i anatomi och på påbyggnadsutbildningarna samt är huvudlärare på rehabyogautbildningen.

Marianne Sundell
Marianne Sundell
Info
X

Marianne Sundell

Marianne är certifierad Viryayogalärare och Experienced Registered Yoga Teacher enligt Yoga Alliance kriterier (E-RYT 500). Marianne är en erfaren och kunnig yogalärare som dessutom har en lång och bred träningsbakgrund inom b.la. styrketräning. Marianne håller klasser b.la. på YogaShakti och Yogayama i Stockholm. Marianne undervisar på grundutbildningarna samt är en av ägarna i företaget.

Marianne om yoga:
“Yogan har nog förändrat mej till det bättre så att jag nog är en lite trevligare person att vara med. För mig innebär yogan att jag accepterar tillvaron mer som den är just nu, och inte ständigt längtar till något annat, jag är mer “här och nu” , känner ett större fokus och har ett lugnare sinne.”

Maria Svalin
Maria Svalin
Info
X

Maria Svalin

Maria har sin bakgrund inom pedagogik och ledarskap inom skolans värld där hon till största del varit verksam som skolledare.
Maria är certifierad Viryayogalärare 500 h, där ibland ViryaRehab.
Hon driver Studio AnahataYoga i Nyköping. Dessutom kommer Maria på smarta lösningar och idéer till Nordiska Yogainstitutet.
Maria undervisar på grundutbildningarna och påbyggnadsutbildningarna samt examinerar på grundutbildningarna.

Monika Jacob
Monika Jacob
Info
X

Monika Jacob

Monika är certifierad Viryayogalärare. Hon har en bakgrund i flera träningstraditioner däribland dans och cirkus och har alltid intresserat sig för kroppen och dess möjligheter.

I samband med en skada upptäckte hon yogan och dess positiva effekter på såväl kropp och själ. Ett djupare intresse väcktes och resulterade i bl a en yogalärarutbildning. På den resan är det.

Monika undervisar på grundutbildningarna och på påbyggnadsutbildningar.

Klas Nevrin
Klas Nevrin
Info
X

Klas Nevrin

Klas Nevrin är en av Sveriges ledande forskare om yogans historia. Han har presenterat sitt arbete på internationella konferenser om yoga, till exempel i Washington (USA), Heidelberg (Tyskland) och Cambridge (England), och har publicerat flera viktiga akademiska artiklar. Klas är framförallt intresserad av att hitta sätt som filosofi kan bli relevant i relation till det personliga utövandet av yoga och meditation. Han är en väldigt uppskattad lärare på våra utbildningar, känd för sina seminarie-baserade utforskningar av yogans historia och filosofi. Klas fokuserar också på de ansvar man har som yogalärare, inklusive möjligheten att utveckla en icke-auktoritär lärarstil (inspirerad av Marshall Rosenbergs “icke-våldskommunikation”). Klas började med yoga och meditation i mitten på 90-talet och gjorde flera resor till Indien för att studera yoga, filosofi och musik. Han har sedan dess fått en magisterexamen i religionshistoria (med sanskrit/indologi och filosofi), och under åren 2004 till 2009 genomgick han en forskarutbildning med inriktning på yogans historia och filosofi. Klas är även professionell musiker, en prisvinnande pianist som turnerat runtom i världen. Han bor med sin familj i Stockholm där han undervisar på Kungliga Musikhögskolan.

Ett urval av Klas publikationer: ”Empowerment and Using the Body in Modern Postural Yoga” (2008) i Mark Singleton & Jean Byrne (eds.) Yoga in the Modern World: Contemporary Perspectives. Routledge; s. 119-139. ”Krishnamacharya’sViniyoga: On Modern Yoga and Sri Vaisnavism” (2005) i Journal of Vaishnava Studies, nr14:1, New York: Folk Books, s. 65-94.
”Från frälsning till kroppsligt välbefinnande – Medikalisering av modern hathayoga”
(2004) i Chakra: Tidskrift för Indiska Religioner, nr 2, Lunds Universitet., s. 70-84. Titta in på http://nevrin.se/texts

Klas föreläser på grundutbildningen.

Peter Ljungsberg
Peter Ljungsberg
Info
X

Peter Ljungsberg

Peter har jobbat med ayurveda sedan 1985 och är en erfaren hälsorådgivare på Veda Lila, ett ayurvediskt hälsoföretag i Stockholm. Han är en uppskattad lärare och föreläsare, bland annat  på Karolinska institutet. Han har skrivit boken Ayurveda för kropp och själ (Natur och Kultur), som ingår som rekommenderad litteratur på kursen. Peter föreläser vid ett tillfälle om ayurveda.

Peter föreläser på grundutbildningen.

Gustav Jonsson
Gustav Jonsson
Info
X

Gustav Jonsson

Gustav är legitimerad psykolog och arbetar framförallt med med kognitiv beteendeterapi (KBT). Han är också certifierad Viryayogalärare, Virya Rehabyogalärare och jobbar mot sin 500-timmarscertifiering. Gustav är aktiv med forskning inom klinisk psykologi, där depressionsforskning och yoga för psykologisk behandling är hans intresseområden. Tillsammans med Josephine Selander och Robin Tåg har Gustav utvecklat Viryayoga för psykologisk behandling. Gustav och Josephine har tillsammans också skrivit boken Filosofi som terapi: Verktyg för levnadskonst, som ges ut hösten 2019 på Roos & Tegnér förlag. Gustav har ett stort intresse för fysisk aktivitet, meditationspraktiker och filosofi och deras potential att öka vårt välbefinnande.

Gustav undervisar i Viryayoga för psykologisk behandling samt på rehabutbildningen i Viryayoga.

Doug Keller
Doug Keller
Info
X

Doug Keller

Doug har sin bakgrund inom Iyengaryoga och han lärde känna Anuusarayogans grundare John Friend när han studerade Siddhayoga i Indien. Under flera år samarbetade Doug med John, för att under de senaste åren utveckla sitt eget språk inom terapeutisk yoga. Dougs kunskaper inom biomekaniken är mycket stor. Med sin ödmjuka attityd och avspända stil, kan han får de mest komplicerade sammanhang att framstå som begripliga.

Doug är med i Virya Rehab-teamet.

Jenny Bergegård
Jenny Bergegård
Info
X

Jenny Bergegård

Leg. sjukgymnast (fysioterapeut), magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap. Under utbildning till lärare i Virya-yoga. Arbetat som sjukgymnast inom akutsjukvården i tio år och är anställd på Karolinska sjukhuset där jag arbetar med patienter med olika reumatiska sjukdomar.

Jenny föreläser på rehabyogautbildningen.

Helene Ekfors
Helene Ekfors
Info
X

Helene Ekfors

Helene har som onkologisjuksköterska mer än 20 års erfarenhet av cancerpatienter (med erfarenhet av de flesta cancersjukdomar), lång erfarenhet av att hjälpa patienter tillbaks till yrkeslivet under och efter cancerbehandling. Hon är certifierad Yogalärare i Viryayoga. Undervisar Viryayoga nivå I+II, Virya Vinyasa, samt Gravidyoga.  Titel: Cert. Yogalärare, Leg. Onkologisjuksköterska, Mag. Omvårdnad, Forskningskoordinator Lunds Universitet samt förbereder till doktorandutbildning.

Helene föreläser på rehabyogautbildningen.

Elin Gahm
Elin Gahm
Info
X

Elin Gahm

Distriktsläkare i Uppsala läns landsting. Har arbetet i Kerala i Indien som läkare. Har ett förflutet som gruppledare inom sport och utövar viryayoga. Elin har hälsosamma livsstilsförändringar som fokus och har skrivit en uppsats kring yogans hälsoaspekter.

Elin föreläser på rehabyogautbildningen.

Malin Flinck
Malin Flinck
Info
X

Malin Flinck

Malin är naprapat, med mångårig erfarenhet av att jobba med dansare, idrottare och yogautövare. Hon har studerat yogaterapi bla. för Sundari Lucey och Doug Keller. Malin har utvecklat Viryayogan tillsammans med Josephine och är med i Virya Rehab-teamet. Malin föreläser om biomekanik och anatomi bl.a. på Balettakademien i Stockholm.

Francesca Amriati
Francesca Amriati
Info
X

Francesca Amriati

Francesca er utdannet faglærer og har jobbet som lærer i grunnskolen, videregående og i voksenopplæring. Hun begynte å undervise Dynamisk yoga i 2008 og gikk grunnutdannelsen i Virya 2010 i ønske om å følge drømmen sin om å bli yogalærer på fulltid. Siden høsten 2011 har hun virkeligjort drømmen og jobbet fulltid med yoga. Francesca har blant annet tatt videreutdannelser innen barneyoga og en spesialutdannelse i barselyoga, og har i tillegg fått opplæring i gravid- og fødselsforberedene yoga av Kine Bruksås (eier av MamaYoga i Oslo). Hun har alltid trivdes i selskap av barn og ungdom og har lang erfaring i arbeid med barn og elsker å undervise yoga til nettopp denne gruppen. Francesca driver firmaet Heart Yoga og holder faste kurs, workshops og drop in timer for diverse yoga studio og treningssenter i Oslo. Hun holder for tiden på å utdanne seg til RYT 500 i Viryayoga.

Sara Hoy
Sara Hoy
Info
X

Sara Hoy

Sara undervisar på grund- och påbyggnadsutbildningarna samt i anatomi och biomekanik.

Sara är utbildad och verksam yogalärare (ERYT-500, YACEP) och certifierad inom Viryayoga. Utöver det är hon utbildad Folkhälsovetare (kandidat) på KI samt pågående master inom Idrottsfysiologi & Biomekanik på GIH. Hon har även tidigare studerat rörelseanalys och rörelselära på avancerad universitetsnivå samt är FRC™ Mobility Specialist och lic. Personlig Tränare. När hon inte utbildar inom yoga jobbar hon inom forskningsprojekt på Karolinska Institutet och Centrum för Psykiatriforskning.

Cecilia Olin
Cecilia Olin
Info
X

Cecilia Olin

Cecilia är från början skådespelare och dockspelare, med flera års erfarenhet av turnérandeteater, film- och tv- inspelningar. Cecilia är certifierad Viryayogalärare och har också gått flera utbildningar inom Yinyoga.  Cecilia håller klasser på bl.a. YogaShakti. Hon är även utbildad doula och profylaxinstruktör inom metoden Föda utan Rädsla.

Cecilia om yoga:
“Min första kontakt med yogan var när jag väntade min dotter år 2000 och jag har sedan dess praktiserat flera olika yogaformer. Att yoga är den finaste presenten jag kan ge mig själv. En möjlighet att landa i kroppen och en stund av närvaro med mig själv”

Cecilia undervisar på kurserna i Viryayoga för gravida.