Rehab/prehabyoga som grundutbildning (250 & 300 tim)

(250 eller 300 timmar)

Nu erbjuder vi dig som inte har tidigare erfarenhet (av tex. andra yogalärarutbildningar eller yrke som fysioterapeut) en unik utbildning som kombinerar delar av vår 200-timmars grundutbildning och 200-timmars rehab/prehabyoga-påbyggnadsbutbildning.

Utbildningen sker online och med två livetillfällen i Stockholm. Du har materialet i 24 månader, men väljer studietakt själv (kortast tid uppskattar vi är ca 3-4 månader på halvfart).

Du kommer att i första delen av utbildningen få en stabil grundkunskap i hur du jobbar med biomekanik och anatomi, hur asanor utförs hälsosamt, samt hur du undervisar dem. I andra delen av utbildningen kommer du växla om till själva rehab/prehabyogaprogrammet, som ger dig en gedigen kännedom i att undervisa deltagare i behov av rehabilitering, men också hur du kan guida deltagare som behöver stärka kroppen preventivt. Dvs. att förebygga skador, eller få ett funktionellt program för att uppleva att kroppen “orkar livet”. Utbildningen vänder sig också till dig som för egen räkning har ett intresse att kunna jobba med prehabyoga (och kanske inte direkt vill undervisa).
Detta motsvarar 250 timmar.

Observera att vi i denna hybridutbildning har vi skurit ner på ämnena historik, filosofi, chakra, ayurveda, kommunikation och yogalärarrollen. Vill du lägga till detta i din utbildning (vilket vi naturligtvis rekommenderar), adderar du bara dessa block som tillägg till ett kraftigt rabatterat pris. Då blir utbildningen 300 timmar.
Se längst ner på sidan för priser.

Efter avklarad utbildning får du två olika certifikat: Ett som täcker 200 timmar grund/rehabutbildning, och ett som täcker 50 eller 100 timmar påbyggnad rehab. Vill du sedan bygga vidare till en 500-timmars certifiering RYT, lägger du bara till valfria påbyggnadskurser.

Utbildningen är dels online, dels två tillfällen i Stockholm.
Se aktuella datum nedan under rubriken “När?”

Klicka här för litteraturlista 250 timmar och litteraturlista 300 timmar

Förkunskaper:

Du har yogat i minst 6 månader och är nyfiken på hur kroppen fungerar.

Bakgrund:
 • Viryayoga är en svensk yogaform framtagen med fysioterapeuter och naprapater, och syftar till att dels erbjuda progressiva yogasekvenser utifrån biomekaniska principer, dels skapa en ökad kroppskännedom hos utövaren.
 • 2013 identifierade en grupp på utbildningsverksamheten Nordiska Yogainstitutet Viryayoga (NYI) ett behov av att utforska hur yoga med fokus på rörelse- och stödapparaten och patientbehandling skulle kunna kombineras, och utvecklade ett omfattande utbildningsprogram med rehabiliterande yoga.
 • Fokus i programmet var från början främst på patienter som erfarit trauma/skada, som genomgick behandling samt för patienter med kroniska (främst) neurologiska sjukdomar. Samtidigt har programmet visat sig hjälpsamt för en mycket bredare målgrupp: i princip alla som behöver stärka kroppen och bibehålla ledrörlighet. Programmet kan därför fungera i lika hög grad som prehabyoga. Dvs. att arbeta med funktionell styrka och rörlighet i preventivt syfte för att förebygga skador eller försämrad muskel- och ledfunktion. Detta parat med yogans andnings- och närvaroövningar har dessutom upplevts som stressreducerande hos deltagare.
 • I en pilotstudie med Umeå universitet, har det dessutom visat sig att programmet haft lovande resultat i behandling av depression och ångest. (Jonsson G, Franzén L, Nyström MBT, Davis PA. “Integrating yoga with psychological group-treatment for mixed depression and anxiety in primary healthcare: An explorative pilot study.” Complement Ther Clin Pract. 2020 Nov;41:101250.)
 • Programmet har tagits fram i samarbete med en grupp fysioterapeuter, naprapater, vårdpersonal och yogalärare (se samtliga nedan), och med syfte att stimulera biomekaniskt funktionella rörelsesekvenser utifrån viryayoga, en systematiserad yogametod utifrån anatomi och biomekanik.
 • Projektet initierades av Josephine Selander, grundare till NYI, och medlemmar i arbetsgruppen var: Robin Tåg, fysioterapeut, Jenny Bergegård, fysioterapeut, Malin Flinck, idrotts- och dansnaprapat; Charlotte Löfvenmark, naprapat; Elin Gahm, läkare, specialist i allmänmedicin; Helene Ekfors, sjuksköterska, specialist i onkologi; samt Doug Keller, utbildare inom s.k. yogaterapi, USA. Fysioterapeut Nanny-Maja Anderback och leg. psykolog Gustav Jonsson klev in i teamet några år senare.
 • Flera utbildningsomgångar har hittills erbjudits för yogalärare och fysioterapeuter, och nu kan även du som inte har denna erfarenhet få tillgång till utbildningen.

 

Upplägg:
DEL 1: GRUND 

GRUND BLOCK 1: (online) Asana, biomekanik och meditation
Innehåller 22 lektioner, där vi går igenom, diskuterar och gör:

 • Steg för steg genomgång av nivå 1
 • Uppvärmning
 • Solhälsningar
 • Stående positioner
 • Balanser
 • Magstärkande och armbalanser
 • Höftöppnare
 • Bakåtböjningar
 • Avslutande
 • Vila
 • Enklare alternativ för varje asana
 • Mini-workshopar: Klok chaturanga; Höfter i stående positioner; Handleder med vikt på händerna: Hälsosamma framåtfällningar; Hur bakåtböjningar blir vettiga för alla dina deltagare
 • Om viryayoga och modulsystemet.
 • Överblick över viryans biomekaniska system
 • Specifik biomekanik: Genomgång och övningar hur vi jobbar med närvaro/andning; händer & fötter; höfter; och mittlinje.
 • Pranayama (andningsövningar)
 • Meditation
 • Tips hur du börjar prova dig fram att undervisa
 • Undervisa en kompis
 • Sanskritprov nivå 1
 • Fem yogaklasser

Tidsåtgång:
Klass/föreläsning: ca 19 timmar
Egenarbete: ca 36 timmar
Block 1 motsvarar 38 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare grund block 1:

– Josephine Selander (grundare viryayoga & Nordiska Yogainstitutet)
– Marianne Sundell (utbildare och delägare Nordiska Yogainstitutet)

GRUND BLOCK 2: (online) Biomekanik i praktiken och undervisning
Innehåller 6 lektioner, där vi går igenom, diskuterar och gör:

 • Verbal och visuell instruktion
 • Hur du skriver manus & bygger upp en manusbank.
 • Fyra undervisningsövningar hur du kopplar instruktion till biomekanik
 • Fyra yogaklasser
 • Livecall med Josephine

Tidsåtgång:
Klass/föreläsning: ca 8 timmar
Egenarbete: ca 20 timmar egenarbete
Block 2 motsvarar 17 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare grund block 2:
– Josephine Selander (grundare viryayoga & Nordiska Yogainstitutet)

GRUND BLOCK 3: (online) Anatomi samt anatomiprov.
– Innehåller 15 lektioner, där varje lektion innehåller: Skrivet material, en eller flera filmer på föreläsningar, övningar, samt uppgifter. Vi jobbar med:

 • Terminologi, biomekanik, biotensegritet.
 • Bindvävnad
 • Skelettlära: Typer av ben. Skelettets utveckling.
 • Ledlära: Ledens uppbyggnad, ledtyper, ryggraden, rörelseplan.
 • Livecall 2 (Anatomi): Möte på zoom med Robin där du kan ställa frågor. (Spelas in).
 • Muskellära: Fascia. Muskeltyper. Muskel och sena. Muskelvävnad. Musklernas utseende. Muskeltyper. Muskelns nervförsörjning.
 • Funktionell indelning av muskler
 • Nervsystemet: Somatomotoriska nervsystemet, autonoma nervsystemet, rörlighet och nervsystemet.
 • Sex lektioner med Specifik muskellära
 • Instuderingsfrågor funktionell anatomi.
 • Anatomiexamen (mellan specifika datum)

Tidsåtgång: 
Klass/föreläsning: ca 11 timmar
Egenarbete: ca 30 timmar
Block 3 motsvarar 25 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare grund block 3:

– Nanny-Maja Anderback (fysioterapeut, utbildare Nordiska Yogainstitutet)
– Robin Tåg (fysioterapeut, delägare Nordiska Yogainstitutet)

GRUND BLOCK 4: (live) Pedagogik.
Block 4 består av 3 heldagar live i Stockholm. Du väljer bland olika datum, så det passar dig. (Se datum under “När?”), Vi går igenom:

 • Pedagogik
 • Undervisning 2 och 2
 • Passningar och korrigeringar
 • Filmning
 • Feedback
 • Frågor inför Rehabdelen

Tidsåtgång:
Tre heldagar live i Stockholm (24 timmar)
Block 4 motsvarar 32 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare grund block 4:
– Monika Jacob (utbildare Nordiska Yogainstitutet)
– Josephine Selander (grundare viryayoga & Nordiska Yogainstitutet)

FRIVILLIGA BLOCK 

Om du väljer att gå Rehab/prehabyoga som grundutbildning 300 timmar kommer du efter livetillfället få onlineblocken:
– Historia, filosofi, ayurveda & chakran
– Pedagogik och kommunikation

DEL 2: REHAB 

OBS! Nu växlar du om till rehabutbildningen. Du kommer att gå parallellt med de som går utbildningarna “Rehab som påbyggnad” och “Rehab för fysioterapeuter”, och de har redan gått två förberedande block (som du redan klarat av nu). Därför börjar del 2, rehab med “block 3”

REHAB BLOCK 3: (online) Genomgång av hela rehabflödet.
Innehåller 12 lektioner, varav tre är exempelklasser i rehab viryayoga.
Rehabflödet består av ca 170 unika asanor/miniflöden samt 15 övningar som kan göras i par. Dessutom får du över 300 varianter på huvudasanorna. Programmet är uppdelat i olika tillgänglighetsnivåer:
a) fritt på yogamattan,
b) mot vägg,
c) mot stol,
d) sittandes på stol
e) två och två övningar (som vi går igenom under livedelen).

Tidsåtgång:
Klass/föreläsning: ca 14 timmar
Egenarbete: ca 38 timmar
Block 3 REHAB motsvarar 52 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare rehab block 3:

– Nanny-Maja Anderback (fysioterapeut, utbildare Nordiska Yogainstitutet)
– Josephine Selander (grundare viryayoga & Nordiska Yogainstitutet)

REHAB BLOCK 4: (online) Målgruppsspecifika föreläsningar och klasser.
Innehåller 9 lektioner som behandlar:

 • Föreläsning om smärta.
 • Föreläsning om yoga och forskning.
 • Föreläsning om yoga och cancer.
 • Rehabklass anpassad för cancerpatienter.
 • Föreläsning om rehab och psykisk ohälsa.
 • Föreläsning om utmattningssyndrom och depression.
 • Rehabklass anpassad för utmattningspatienter.
 • Föreläsning om inflammatorisk ledsjukdom.
 • Rehabklass anpassad för inflammatorisk ledsjukdom.
 • Föreläsning om trauma/ idrottsskador.
 • Föreläsning om dysfunktion i ryggraden.
 • Rehabklass anpassad för dysfunktion i ryggraden.
 • Föreläsning om neurologiska sjukdomar (som MS, stroke och Parkinson).
 • Rehabklass anpassad för neurologiska sjukdomar.
 • Föreläsning om att jobba med tema.

Tidsåtgång:
Klass/föreläsning: ca 15 timmar
Egenarbete: ca 25 timmar
Block 4 REHAB motsvarar 38 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare block 4:
– Nanny-Maja Anderback (fysioterapeut, utbildare Nordiska Yogainstitutet)
– Robin Tåg (fysioterapeut, delägare Nordiska Yogainstitutet)
– Gustav Jonsson (leg. psykolog, utbildare Nordiska Yogainstitutet)
– Helene Ekfors (leg. onkologisjuksköterska, universitetsadjunkt på HKR, viryalärare)
– Jenny Bergegård (fysioterapeut, viryalärare)
– Josephine Selander (grundare viryayoga & Nordiska Yogainstitutet)

REHAB BLOCK 5: Livecall och zoommöte
Lite beroende på när du hoppar på onlinedelen, så är du med på minst ett livecall-tillfälle, där du pratar med Nanny-Maja och ställer frågor relaterat till del 1. Två veckor senare deltar du på en zoom-klass med Robin där han kopplar till de frågor som kom upp under livecall. Här kan du också ställa frågor.
Tidsåtgång:
Räkna att denna del tar ca 8 timmar i anspråk att genomföra.
Block 5 REHAB motsvarar 8 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare block 5:
– Robin Tåg (fysioterapeut, delägare Nordiska Yogainstitutet)

REHAB BLOCK 6: Undervisning och skrivning av rapport
I denna del samlar du ihop en egen grupp för att undervisa i rehabyoga. Du undervisar minst sex gånger, sedan skriver du en rapport som ligger som underlag för livemötet.
Under denna period finns möjlighet till enskilt coachsamtal med Robin eller NannyMaja → detta som en extra tjänst som de betalar per timme om det finns behov.
OBS! Det här blocket måste du börja med senast 6-8 veckor innan sista blocket, då vi ses live.
Tidsåtgång:
Räkna att denna del tar ca 40 timmar (planering, undervisning samt skriva kort rapport) fördelat på ca 6-8 veckor, då du kommer att kontinuerligt undervisa en grupp.
Block 6 REHAB motsvarar 15 lektionstimmar Yoga Alliance.
Självständigt arbete.

REHAB BLOCK 7: Livemöte
Livemöte under tre dagar:

 • Genomgång appendix
 • Klasser
 • Genomgång i smågrupper samt i stor grupp av rapporterna och frågeställningarna (alla läser allas rapporter)
 • Diskussion utifrån erfarenheter av undervisning i del 4
 • Frågor
 • Avslut

Tidsåtgång:
Tre heldagar live i Stockholm (24 timmar)
Block 4 motsvarar 32 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare block 7:
– Nanny-Maja Anderback (fysioterapeut, utbildare Nordiska Yogainstitutet)


TILLÄGGSDEL för 300-timmar (frivillig, men rekommenderas)

BLOCK med HISTORIA, FILOSOFI, AYURVEDA & CHAKRAN (online)
15 lektioner, där vi går igenom och diskuterar:

 • Om chakran: Klass och föreläsning om chakran med Josephine
 • Yogans historik & filosofi med Josephine:
 • Indusdalen
 • Tidig veda & Upanishaderna
 • Tidig buddhism & Bhagvad Gita
 • De filosofiska skolorna, samkhya och Yoga Sutra
 • Vedanta-, tantra- och hathayogans filosofier
 • Modern yoga (från 1800-talet)
 • Ayurveda med Peter Ljungsberg:
 • Om ayurveda
 • Om dosha-systemet
 • Hur vi kan använda ayurvedan idag utifrån ett hälsoperpektiv
 • Yogans historia & filosofi med Klas:
 • Vad är yoga?
 • Begrepp & överblick från Vedism till Hathayoga.
 • Om begreppet Hinduism
 • Behov & begär
 • Försakelse, oberoende, obundenhet. Och är yoga ett träd…?
 • Indusdalen, Upanishaderna, Gita, Yoga Sutra & modern yoga
 • Fem yogaklasser

Tidsåtgång: 
Klass/föreläsning: ca 17 timmar
Egenarbete: ca 6 timmar
En dag på zoom då vi går igenom hemtentan.
Historieblocket motsvarar 25 lektionstimmar Yoga Alliance.
Lärare Historie-block:
– Peter Ljungsberg (ayurvedisk hälsorådgivare)
– Klas Nevrin (forskare inom yogans historia)
– Josephine Selander (grundare NYI samt forskare i historia med avhandlingen “Making Mindfulness”)

 

BLOCK med KOMMUNIKATION OCH TEMABYGGE (online)
17 lektioner, där vi går igenom och diskuterar:

 • Yogalärarrollen
 • Retorik
 • Röstbearbetning
 • Ordval
 • Kroppsspråk
 • Klassorganisation
 • Att arbeta med olika grupper
 • Att undervisa utifrån sina egna förutsättningar
 • Att bygga upp ett filosofiskt tema steg för steg
 • Om Mantran
 • Diskussion om yoga och etik
 • Fyra yogaklasser

Tidsåtgång:
Klass/föreläsning: ca 11 timmar
Egenarbete: ca 12 timmar
Block 6 motsvarar 25 lektionstimmar Yoga Alliance.
– Lärare Kommunikations-block:
– Josephine Selander


När?

Du väljer studietakt själv, dock max 24 månader. Vill du utföra utbildningen som en intensivutbildning, så räkna med minst 3-4 månader på halvtid, samt planera in de två livetillfällena och Block 6, då du ska undervisa en grupp vid minst sex tillfällen.

DEL 1: GRUND
Block (Grund) 1,2 & 3 Online:
Du startar kursen när du vill.

Block 4 (Grund), pedagogik live:
Välj mellan någon av dessa datum:
6/10 – 8/10 2023
8/3 – 10/3 2024
OBS! Du måste ha gjort detta block innan du börjar på block 6 i REHAB-delen.

DEL 2: REHAB 
OBS! Första rehabblocket heter “Block 3”

Block 3 & 4 (Rehab) Online:
När du är klar med GRUND block 1,2 & 3, kan du sätta igång med REHAB block 3 & 4.

Block 5 (Rehab) Livecall och zoommöte: (Här får du chans att ställa frågor till Robin samt prova fler rehabklasser. Välj minst ett livecall och en zoomklass. Gärna fler.)

 • Tillfälle 1:
  Tisdag 9 maj 2023, kl. 18.00 – 20.00: Livecall 2
  Onsdag 24 maj 2023, kl. 18.00 – 20.00: Zoomklass 2
 • Tillfälle 2:
  Tisdag 17 oktober 2023, kl. 18.00 – 20.00: Livecall 2
  Tisdag 31 oktober 2023, kl. 18.00 – 20.00: Zoomklass 2
 • Tillfälle 3:
  Onsdag 3 april 2024, kl. 18.00 – 20.00: Livecall 2
  Onsdag 17 april 2024, kl. 18.00 – 20.00: Zoomklass 2


Block 6 (Rehab) Undervisning och skrivning av rapport:

Denna del ska påbörjas senast 8 veckor innan block 7 (live). Förutom det, väljer du själv när du gör detta block, beroende på när du kan skrapa ihop till en grupp.
OBS! Innan du påbörjar detta moment måste du har gjort, alla block samt även GRUND block 4 (live).
Sänd sedan in rapport (till läraren plus till alla deltagare) senast 1 vecka innan block 7.

Block 7 (Rehab) live:
Välj ett av dessa datum:
1-3 september 2023 i Stockholm
eller
17 – 19 maj 2024 i Stockholm

 

Hur & var?

Online: Du får länkar till lektionerna, där du har allt på en utbildningsplattform. Materialet har du tillgång till under 24 månader från att du fått det.
Live: 
i Stockholm. Plats meddelas senare.

 

Priser:
 • 250 timmar grund/rehab: 34 900 SEK  (inkl moms).
 • 300 timmar grund/rehab (dvs. 250 timmar + historia + kommunikation): 39 900 SEK (inkl moms).

Då vi uppmuntrar dig att gå 300 timmar, har vi rabatterat priset kraftigt på kommunikations- och historikblocken. Dessa rabatterade priser gäller endast när du anmäler dig för allt på en gång. Vill du läsa dessa block separat vid senare tillfälle betalar du då ordinarie pris, vilket är 3 600 kr per block.

 

Anmälan:


Anmäl dig via formuläret här. Marianne (som du når på info@nordiskyoga.se) kommer att kontakta dig, så du kan ställa frågor innan vi sänder fakturan.
Fakturan ligger på hela beloppet, och där får du också info om avbetalning genom Humanfinans.
OBS! Anmälan är bindande. (Det innebär att du inte får tillbaka en administrativ avgifr på 1500 kr om du avbokar. Vi beklagar men insisterar. Resterande kursavgift återfås givetvis om du blir sjuk och kan visa läkarintyg.)

Läs mer om villkoren för anmälan  här.

Delbetalning:
Om du vill delbetala, så samarbetar Nordiska Yogainstitutet med Human Finans, som har humana krediter för utbildningar.  Obs! Nu finns möjlighet att välja 12 månaders räntefri avbetalning. Om du klickar på loggan nedanför och följer instuktionerna för Human Lån, så kan du dels få en snabböversikt på vad din månadskostnad skulle bli, dels så kan du direkt ansöka om lån/kredit. Nordiska Yogainstitutet är “säljställe för utbetalning”.

Du kan också ringa till Human Finans direkt för gratis rådgivning. Tel: 08-560 201 15