Om rehabyogan

Rehabyogan (Virya Rehabilitation Yoga) grundar sig på viryayoga som är en yogaform framtagen av yogaläraren Josephine Selander tillsammans med dans- och idrottsnaprapaten Malin Flinck tillsammans med delar av rehabteamet.

Det vi har tittat på när vi har tagit fram programmet är hur vi, trots begränsningar, kan återupptäcka vår inre kraft. En idé som är nära sammankopplad till yogans grundfilosofi: tanken om att var och en av oss bär på en kärna av ljus och kraft. Oavsett om man diggar yogans filosofi eller ej, har vi tron på individens inneboende styrka som vår arbetshypotes i rehabyogan. Och vi vill genom att hitta tillbaka till kroppen och andningen, återigen uppleva den inre styrkan.

Själva yogaflödet är uppbyggt så att du lär dig sekvenser, som du sedan själv bestämmer vad du ska använda dig av och vad som passar för din grupp/elev. Du lär dig vilka positioner som kan vara till hjälp och är stärkande för olika symptom, medan vilka asanor som bör undvikas för olika diagnoser.

Flödet är uppbyggt på tio moduler och kan utföras stående, mot vägg eller på stol. Förutom att vi tar hjälp från stolar, jobbar vi med klossar, bolster, filtar och band. Och vi tittar på vilka alternativa prylar som man kan använda sig av i brist på utrustning.

Och lite mer om viryayogan…
Idag finns fyra böcker som Josephine Selander har skrivit om viryayoga, biomekanik och filosofi. Viryayoga grundar sig på fyra delar, som alltid finns i med viryayogaklasserna:

  1. Att jobba med tio moduler för att hela rörelseapparaten ska få komma till tals.
  2. Att i varje klass presentera ett biomekaniskt tema för att eleverna ska få ökad kroppskännedom och få övningar att kunna ta med sig ut i vardagslivet.
  3. Att alltid jobba med självstärkande (empowering) filosofiska teman, baserat på yogans filosofi eller mindfulness.
  4. Att välkomna skrattet och glädjen till yogamattan.

Läs mer om viryayoga, hur det startade, om modulsystement och om mindfulness.