Search
Close this search box.

Yogalärarutbildningar online & live

På våra online/live yogalärarutbildningar lär du dig så mycket det bara går! Du får alltid en gedigen genomgång av asanor, anatomi, hela viryayogans genomtänkta biomekaniska system, samt drillning i pedagogik. Väljer du 200-timmarsutbildningen får du dessutom djupgående kunskaper i fler och avancerade asanor, yogans filosofi och historia, ayurveda, temabygge, chakran och kommunikation. Väljer du att gå 250- eller 300-timmars rehab/prehabutbildningen kommer du att tillskansa dig unika kunskaper i att undervisa yoga för olika typer av målgrupper med specifika behov: allt från att yoga i preventivt syfte till att kunna hjälpa deltagare som rehabiliteras under eller efter sjukdom.

Välkommen till fullödiga utbildningar där du lär dig massor!