Search
Close this search box.

Alla våra påbyggnads- utbildningar

Våra påbyggnadsutbildningar återkommer ungefär vart annat år, förutom Certifieringsutbildningen, Praktisk anatomi, samt passningsutbildningen, som vi har varje år.

Här följer hela vårt utbud för alla påbyggnadsutbildningar. Notera att antalet timmar på en utbildning kan förändras beroende på om vi lägger till eller tar bort moment i en utbildning.

Certifiering live (64 timmar)
Certifieringsutbildningen är obligatorisk om du utbildar dig mot en 500-timmars certifiering. Med nivå 3 som verktyg så får du med hela hathayogans rörelsepalett. Här lär du dig att undervisa i Viryayoga nivå tre med många modifieringar. Därmed har du hela Viryayogas grundnivåer att laborera med. Kom ihåg att det inte handlar om att du som lärare nödvändigtvis ska kunna utföra alla nivå tre asanor själv, snarare att du kan förmedla det hela med kunskap, glädje och entusiasm. Under den här centrala kursen tar vi ytterligare ett steg i biomekaniken och i fördjupande seminarier föreläser Klas Nevrin om Tantra och Hathayogans filosofi.

Praktisk Anatomi live (16 timmar)
Under denna vidareutbildning jobbar vi med hur vi som yogalärare blir stärkta i våra kunskaper i anatomi. Vi bygger på anatomin från grundutbildningen, tittar på hur vi praktiskt kan applicera kunskaperna i vår yogaundervisning, samt utforskar den tydliga kopplingen mellan asanautförandet och anatomi. Praktisk Anatomi är obligatorisk om du utbildar dig mot en 500-timmars certifiering.

Passningar live (8 timmar)
Under den här uppskattade utbildningen går vi igenom hur du kan assistera dina deltagare i din yogaundervisning på bästa sätt. Vi går igenom både nya och gamla passningar från grundutbildningen. Passningsutbildningen är obligatorisk om du utbildar dig mot en 500-timmars certifiering.

Rehab online/live (204 timmar)
Ger kunskap i att undervisa deltagare med specifika fysiska behov och/eller deltagare i rehabiliterande syfte. För dig som gått viryayoga för psykologisk behandling samt virya fortsättning erbjuds du ytterligare föreläsningar i bl.a. ACT och CFT.

Innehåll Rehab:

➢ Att undervisa olika typer av rehabyogaklasser
➢ Yoga och forskning
➢ Fysiologi
➢ Filosofi kopplat till rehab
➢ Problem relaterade till dysfunktion i ryggraden
➢ Neurologiska sjukdomar
➢ Trauma/idrottsskador
➢ Inflammatorisk ledsjukdom
➢ Nervsystemet & stroke
➢ Utmattningssyndrom och depression
➢ Projektarbete med egen grupp
➢ Handledning, diskussion och analys

På utbildningen möter du ett erfaret team bestående av fysioterapeuter, psykologer, naprapater, forskare, läkare och yogalärare.

Virya Explore live (40 timmar)
Virya Explore består av längre moduler där du verkligen kan få en fördjupad förståelse av hur kroppen fungerar i yogan. Tanken är att du som lärare ska kunna använda materialet sammanhang som workshops, kurser och retreats.

Virya Sequencing online (24 timmar)
Bredda principerna för hur du kan jobba med Viryayoga. I den här utbildningen utforskar vi hur du som rutinerad Viryayogalärare kan laborera med att dels förändra i redan befintliga Viryayogasekvenser, dels jobba fram egna sekvenser utifrån Viryayogas grundstenar: tio moduler, biomekanik, filosofi och glädje.

Virya PT online/live (24 timmar)
Få verktyg för att kunna jobba fördjupat för att kunna hjälpa dina elever individuellt. Vi fokuserar på hur du kan arbeta med olika målsättningar i ett stärkande syfte. Vi går igenom hur du med hjälp av anamnes, coaching och rörelseanalys tydligare kan sätta upp en plan för din kund.

Virya Strength & Mobility live (24 timmar)
Vi fördjupar oss i vetenskapens syn på rörlighetsträning och hur vi med hjälp av den kan uppnå funktionell rörlighet och styrka i yogan. Med utgångspunkt i den moderna anatomin går vi igenom rörlighetsträning för att främja ledhälsa, stretchteknik samt hur du progressivt kan bygga upp en rörelsesekvens i syfte att uppnå ökad kontroll i yogans förflyttningar.

Meditation & Pranayama live (16 timmar)
Här går du in i olika andnings- och meditationstekniker för att dels kunna applicera på dina klasser, dels hålla i längre, separata meditations- eller pranayamasessioner. Vi utforskar andningens mekanik andningsövningars påverkan på kroppens fysiologi och nervsystem beroende på teknik.

Fördjupning Meditation & Pranayama live (16 timmar)
Du lär dig ytterligare tekniker, samt fördjupar dina praktiker och undervisningsmetoder för att kunna guida i pranayama och meditation. Don’t miss!

Fördjupning Biomekanik live (16 timmar)
Biomekanik innebär precis det ordet avslöjar, hur mekanik och fysikens lagar påverkar biologiska strukturer. Här är vi intresserade av hur krafter påverkar den mänskliga kroppens strukturer. Vi går på djupet kring hur vi kan belasta våra kroppar på ett stärkande och uppbyggande sätt i yogaasana, oavsett om det är stillsam yoga eller mer fysiskt utmanande.

Filosofifördjupning online (16 timmar)
Yogans filosofi började utvecklas vid tiden för när de första Upanishaderna skrevs och har fått olika skepnader fram till idag. Vi jobbar kreativt med frågorna: Hur kan vi applicera yogans tankar på hur vi lever idag? Hur ser kopplingarna ut till västerländsk filosofi? Kan modern psykologi knytas till filosofi?

Virya Aware online (24 timmar)
I Virya Aware utbildar du dig i yogasekvenser som vi skulle vilja kalla för Viryayoga nivå 0,5, det vill säga en sekvens för våra deltagare som är i behov av lugnare yoga, utan att tillhöra någon specifik grupp som gravida, barn, seniorer osv. Fokus ligger mer på andning, mindfulness, långsammare utförande och större anpassning till gruppens behov. Vi jobbar fortfarande utifrån alla tio modulerna, men du kommer att ha större svängrum att laborera med sekvenserna för att kunna skräddarsy för just din grupp.

Virya Restorative live (32 timmar)
I Virya Restorative utbildar du dig i att jobba med bolster, band, filtar och klossar för att hitta bekväma positioner som kan ge återhämtning och ett kraftsamlande andrum. Tanken är att du ska kunna hitta lägen i kroppen som innebär vila för nervsystemet.

Virya Grace online/live (32 timmar)
Hur kan vi yoga trots stigande ålder eller andra typer av hinder? I Virya Grace har vi tagit fram tre yogasekvenser som underlättar för våra deltagare som har svårt att krångla sig upp och ner från golvet: sittandes på stol, med stolen som stöd och med väggen som stöd. Det handlar om att yoga med grace oavsett ålder eller vana.

Virya Tema & Biomekanik online/live (16 timmar)
Hur kan du hitta nya perspektiv när du jobbar med Viryayoga? I den här utbildningen ger vi tydliga och enkla förslag hur du som Viryayogalärare kan preparera och presentera din biomekanik och dina teman, så både ditt och elevernas liv blir lättare.

Virya Vinyasa online (32 timmar)
Här får du ett batteri av viryayogans flödande yogasekvenser. Vi utgår som vanligt med alla tio moduler, där det i den här utbildningen blir de stående modulerna som vi lägger ner extra tid på för att hitta sköna övergångar och kul, svängig yoga.

Virya Express online (32 timmar)
Lite tid är ett problem för många av oss. Här utbildar du dig i specialkomponerade yogasekvenser som du kan undervisa under kortare former än exempelvis de traditionella 90 minuterna.

Virya Puls online (24 timmar)
Yoga är kanske inte det optimala pulshöjaralternativet, men i Virya Puls får du igång hjärtat på yogamattan utan för mycket krångel. Vi jobbar som vanligt med alla tio moduler och de här yogasekvenserna är ett utmärkt komplement till att få igång tempot på dina vanliga Viryayogaklasser.

Virya Play live (24 timmar)
Viryayogans inofficiella nivå fyra. Här får du utbilda dig i att röra och leka dig fram i mer kluriga asanas och övergångar.

Virya Chakra online (40 timmar)
Under den här utbildningen lär du dig att undervisa i sju olika specialframtagna yogasekvenser, baserat på de olika chakrorna. Vi integrerar filosofi i yogaasanorna och jobbar med hur du kopplar chakrorna till biomekanik och filosofiska teman.

Virya Ayurveda online/live (40 timmar)
Förutom föreläsningarna med Peter Ljungsberg lär du dig tre yogasekvenser för respektive dosha samt hur du undervisar yoga med ayurvedan som tema.

Virya för Gravida online/live (32 timmar)
Två specialframtagna yogasekvenser för gravida kvinnor, dels i den första delen av graviditeten, dels i den andra delen. Du får alternativ att jobba med hjälpmedel så som stolar. Det här programmet lämpar sig också för andra målgrupper som behöver en mjukare och samtidigt stärkande yoga.

Virya för Barn live (40 timmar)
Här utbildar du dig till att med yoga, sagor, lek, sång, meditation, avslappning och massage stimulerar du till lek och rörelse i yogans tecken.

Yoga & Business live (5 timmar)
Hur du kan stärka ditt varumärke, hitta dina målgrupper och nå ut med ditt budskap. Den här utbildningen ger dig en fördjupning och verktyg till att både utveckla ditt företagande och dig själv som yogalärare, oavsett om du har detta som en hobby eller jobb på deltid eller heltid. Vi går igenom hur yoga och business kan förenas på ett hållbart, etiskt och medvetet sätt.

Immersion med Doug Keller live
Här möter du Doug Keller som bjuder på sina kunskaper inom ett terapeutiskt förhållningssätt till yogan och dess fysiska praktik såväl som filosofi. På den här utbildningen går vi igenom hur du kan hjälpa elever med specifika fysiska problem samt vägleda och stödja igenom en specialframtagen yogasekvens.

Immersion med Megan Davis live
Med Megan Davis får du helt nya ingångar och hjälpmedel till hur du kan hjälpa dina elever till alternativ yoga. Var beredd att hala fram ovanlig yogarekvisita och hitta nya muskler!