Närvaro, upplägg och missade timmar

Närvaro

Det krävs att du är närvarande minst 90% av den schemalagda tiden för att bli godkänd på våra utbildningar. Om du skulle bli sjuk under utbildningen eller missa delar av undervisningen tar du igen det vid nästa tillfälle den delen går. Om du inte kan slutföra utbildningen under ordinarie utbildningstid har du möjlighet att gå klart utbildningen under 3 års tid utan extra kostnad. Det sker i överenskommelse med Nordiska Yogainstitutet och vi reder ut schema och onlinedelarna efter hand.

Obs! Notera att erbjudandet om att repetera gratis enbart gäller grundutbildningarna (200-timmars) och i mån av plats. Om du önskar medverka: kontakta info@nordiskyoga.se i god tid.

Det är även varmt välkommen att repetera påbyggnadsutbildningar (under förutsättning att du har gått just den utbildningen tidigare) och du betalar då enbart 30 % av utbildningens fulla pris.

Du har tillgång till utbildningsmaterialet för påbyggnadsutbildningarna som ligger online 1 år.

Utbildningen steg för steg

Klicka här om du vill ha en sammanfattning

Steg 1) 200 Diplomerad (gäller oavsett vilken grundutbildningsvariant du går)

Teori:
1. Under utbildningen gör du två sanskritprov: det första är baserat på alla asanor från virya nivå ett (boken Våga yoga) och det andra utifrån de asanorna som du stöter på i nivå två (Dynamisk yoga).
2. Du gör ett anatomiprov som tar ca en halv dag. Detta finns med i schemat under ett av utbildningstillfällena.
3.  I slutet av utbildningen få du en hemtenta, som du kommer att kunna jobba med hemma under ca 11 dagar. Det är längre skrivfrågor som kommer att ta ca 10-20 timmar att genomföra.

Praktik:
1. Under utbildningen kommer du att filmas två gånger och du kommer att få feedback på det du kan utveckla.
2. Under den sista och tredje filmningen delas gruppen upp i två, där den ena gruppen undervisar var sin tårtbit av klassen och blir filmade medan den andra gruppen är elever under dag ett. Dagen därpå växlar grupperna uppgifter (elever/lärare). På eftermiddagarna har vi feedback och fika.

Examen och godkännande: 
För att du ska få din examen och därmed bli godkänd av oss krävs följande:

  1. Anatomin:Du har minst 80 % rätt på anatomitentan. Om du inte blir godkänd kan du (utan extra kostnad utöver rättningskostnaden) göra omtenta med en annan grupp eller (för ca 700 kr) boka tid med någon av oss på Nordiska yogainstitutet som personlig tentavakt :-). Oavsett så betalar du från och med den andra rättningen (ca 300 kr) per rättad tenta.
  2. Hemtentan:Under utbildningen har vi en dag av diskussion kring hemtentan. Då kommer du till diskussionen med din hemtenta utskriven på papper (eller på ett USB-minne) som du sedan ger till läraren. (Du kan alltså under diskussionen svara med din tenta som stöd för minnet, det handlar inte om att memorera saker och rabbla utantill). Läraren kommer att gå igenom fråga för fråga, där alla kommer att få ett par frågor att svara på. På slutet av dagen läser läraren igenom din hemtenta och om du svarat tillfredsställande på alla frågor blir du godkänd. Om du inte svarat på alla frågor och/eller missuppfattat frågor radikalt ber läraren dig att komplettera med de missade frågorna inom en vecka. Om du av någon anledning inte kan närvara vid examineringen av hemtentan kan du antingen (utan extra kostnad) närvara vid en annans grupps diskussion eller (för ca 500 kr) sända in din hemtenta till info@nordiskyoga.se och få en individuell examination/utvärdering. Vi önskar att du sänder in hemtentan inom tre veckor efter vi haft den gemensamma diskussionen.
  3. Filmningen:Om utvärderarna är nöjda med ditt undervisande vid examinationsfilmningen blir du godkänd med detsamma. (Du får en liten lista på hur vi tänker, vad vi tittar på och vad som krävs för att bli godkänd). Om utvärderarna tycker att du ska komplettera något, ber de dig att sända in en dvd inom tre veckor (utan extra kostnad) på någon specifik modul och där du fokuserar på det som efterfrågas (t.ex. mer information om biomekanik eller filosofiskt tema). Närvaro är obligatorisk för alla under de båda dagarna vid examinationsfilmningen! Om du av någon anledning inte kan närvara under examensfilmningen, kan du antingen (utan extra kostnad) närvara vid en annans grupps examinationsfilmning eller (för ca 500 kr) filma en dvd på dig själv där du håller i en viryayogaklass (nivå 1, 2 eller 1&2) för minst tre personer och få en individuell examination/utvärdering.

När du fått godkänt på alla tre moment, får du ditt diplom att du är diplomerad lärare i Viryayoga och du kan då sända in din anmälan för att bli RYT-200 (Registered Yoga Teacher 200 hours) till The Yoga Alliance. (OBS! Det kostar att anmäla sig till The Yoga Alliance och anmälan dit är givetvis frivillig.)

Du kommer att finnas med på vår hemsida under ”Här finns Viryayoga” med länkar till din verksamhet.

 

Steg 2) 200 Certifierad

Du går certifieringsutbildningen, där du lär dig Viryayoga nivå 3 (Boken Yoga från insidan) och mer avancerad biomekanik. I och med det har du alla Viryayogans tre grundnivåer och kunskap att säkert kunna lära ut över 300 asanor (med modifieringarna inräknade). I kurspriset ingår att du får en individuell genomgång på en yogaklass som du håller i och sänder in på dvd. (Du kan göra det ”live” också, men då betalar du lite extra till den läraren). När du gjort kursen och sänt in din dvd och blivit godkänd, blir du 200 certifierad viryayogalärare. Det innebär att du kan ha kurser, workshops och retreats som dina yogakollegor kan räkna med i sin loggbok till sina uppdateringstimmar. Du finns med på vår hemsida under ”Här finns Viryayoga” med länkar till din verksamhet.

 

Steg 3) 500 Certifierad

Du bygger vidare med påbyggnadsutbildningar tills du är uppe i 500 timmar. När du har fått ditt 500-timmarsdiplom av oss sänder du det till The Yoga Alliance och blir RYT 500. Du blir också 500 certifierad Viryayogalärare, vilket innebär att du kan börja assistera på yogalärarutbildningarna och så småningom finns det eventuellt möjlighet till att börja undervisa på yogalärarutbildningarna i Sverige, Norge, Spanien och Indien.

 

Antal timmar

Nordiska yogainstitutet är godkänt av The Yoga Alliance att certifiera elever till två typer av utbildningar: 200 timmar och 500 timmar.  Eftersom the Yoga Alliance bara godkänner två typer av certifieringar (200 timmar och 500 timmar), kommer du efter grundutbildningen att få ett diplom som gäller the Yoga Alliance på 200 timmar, som du sänder in till the Yoga Alliance. (Aktuell registreringskostnad hos dem finns på deras hemsida, www.yogaalliance.org.)