Rehabyoga

Grundidén med rehabyoga är att öppna upp för möjligheten för flera att kunna utöva yoga som en del av en rehabiliteringsprocess eller som ett verktyg för att få fysisk aktivitet i sin vardag. Fokus i rehabyogan ligger därför i första hand på att med fysiska övningar, synkroniserat med andning och mindfulness stärka stöd- och rörelseapparaten och på så sätt möjliggöra för patienten att aktivt bygga upp kroppen efter/under ett sjukdomstillstånd. Rehabyogan vänder sig också till personer som i allmänhet önskar att bibehålla eller få större rörlighet, styrka och balans.