Utbildningsöversikt

Utbildningsstruktur för Viryayoga på Nordiska Yogainstitutet.

Grundutbildningar RYT-200

Du kan välja att gå vår 200-timmarsutbildning som gör att du kan registrera dig hos Yoga Alliance. Vill du kunna undervisa enklare yoga kan du börja med vår 55-timmars bas 1 utbildning, för att senare – om du vill – kunna bygga på med bas 2. Är du utbildad inom psykologisk behandling och vill använda yoga som komplement i ditt psykologiska arbete, kan du gå Viryayoga för psykologisk behandling steg 1 och 2. Oavsett vad du väljer kan du efter 1 och 2-utbildningarna, fortsätta ändra till "bygga vidare med 100-timmars fortsättning/bridgeutbildning. Sammantaget blir det i slutänden en 200-timmars Yoga Alliance-godkänd utbildning i Viryayoga.

300-timmar & Påbyggnadsutbildning

När du har avslutat din 200-timmarsutbildning i Viryayoga (eller 100-timmars fortsättning/bridgeutbildning, för dig som gått en annan 200-timmarsutbildning godkänd av Yoga Alliance) och blivit diplomerad inom Viryayoga hos oss kan du registrera dig på påbyggnadsutbildningar och 300-timmarslinjer för att bli certifierad samt erhålla din 500-timmarscertifiering. Vi erbjuder fyra 300-timmarslinjer med olika inriktning. Vi erbjuder även möjligheten att du väljer delar själv utifrån dina specifika intressen, där endast några få delar är obligatoriska.

Grund + Påbyggnadsutbildning RYT-500

Om du redan från början vet med dig att du vill gå hela vägen erbjuder vi även att du kan anmäla dig till en 500-timmarsutbildning direkt. Då börjar du med vår 200-timmars grundutbildning och väljer någon av de fem varianterna av 300-timmarsutbildningar du vill gå. Fördelen med det är att du garanteras plats samt att priset blir reducerat.

  • Yoga Alliance RYS 200
  • Yoga Alliance RYS 300
  • Yoga Alliance RYS 500