Search
Close this search box.

Vad är det för skillnad mellan rehab-viryayoga och MediYoga?

Till att börja med skiljer sig Viryayogan från MediYogan på så vis att vi inom Viryayogan utgår från stöd- och rörelseapparatens potential till rehabilitering och läkning, det vill säga genom rörelse och fysisk aktivitet i yogan. Fokus ligger därför mindre på formella andningsövningar, mantran m.m. än vad MediYogan gör. Fokus är istället mer på medveten rörelse utifrån ett biomekaniskt perspektiv, kroppsmedvetenhet, andning i rörelse och meditation. Viryayoga har ett tydligare fokus på hälsosam rörelse och just den Viryayoga vi kommer att göra på utbildningen är specifikt utformade för att integreras med psykologisk behandling eller användas som tillägg. Det innebär att fokus är lite mer avsmalnat och specifikt inriktat på yoga i det psykologiska behandlingsarbetet än i MediYoga. Viryayogan är dessutom systematiskt utvecklad och anpassad tillsammans med fysioterapeuter och naprapater. Viryayogan utgår också från en tydlig metodik: 1. Vi arbetar systematiskt igenom hela kroppen i tio moduler 2. Vi arbetar alltid med ett filosofiskt tema 3. Vi har alltid ett fokus för dagen från hälsosam rörelselära och 4. Vi arbetar med en öppen, accepterande och glädjefylld attityd till yogautövningen.