Virya Aware med Marianne

Marianne guidar dig genom ett Virya Awareflöde. Du behöver block, band och en filt när gör den här klassen. Biomekanik är balansering av höfter.

Marianne är en av delägarna i Nordiska Yogainstitutet och undervisar på grundutbildningarna och på påbyggnadsutbildningarna.