Virya Strenght & Mobility med Robin

Under den här klassen utforskar du tillsammans med Robin hur upprätthålla och utforska ryggradens mångsidiga rörelseförmåga på ett sätt där ryggradens alla delar medverkar och rör sig som en integrerad helhet samtidigt som biomekaniken är grundning.

Du behöver block och filt.