Search
Close this search box.

Viryayoga som behandlande metod, vem är den till för och hur är den upplagd?

Utbildningen vänder sig till dig som antingen har en utbildning inom psykologisk behandling eller till dig som har en utbildning inom fysiologisk behandling.
Det du lär dig på utbildningen är bland annat sekvenser som du kan använda dig av i ditt arbete med antingen psykologisk behandling eller som en del i din fysiologiska behandling.
Steg 1 är 48 timmar och du kan börja undervisa efter det. Steg 2 är 24 timmar.
Efter utbildningen kan du gå Fortsättningsutbildningen och får då en 200 timmars yogalärarutbildning. Det ger dig möjlighet att sen hoppa på de påbyggnadsutbildningar som finns.