Search
Close this search box.

Viryayogas Metodik

 

Viryayoga sammanför andlighet med struktur, säkerhet med harmoni och bygger bit för bit upp fysik, tanke och teknik. Viryayoga finns till för alla som älskar yoga. Love all, serve all.

Grundidén är att erbjuda yoga som på ett metodiskt och lättsamt sätt som gör att vi finner storheten, styrkan och glädjen i kropp och sinne. Viryayoga utgår alltid ifrån fyra grundkomponenter: biomekanik, filosofi, glädje och 10 moduler i olika sekvenser.

 

Biomekanik

Viryayoga står för en modern och lärande yoga, med byggstenar från fysioterapi och rörelselära där gammal kunskap ifrågasätts och nya erfarenheter inarbetas. Strukturen och det biomekaniska systemet gör att den kan tillämpas på all typ av yogautövande: dynamisk såväl som långsam, för atleter såväl som i rehabiliteringssyfte.

Biomekanik må vara ett abstrakt ord, men i Viryayoga gör vi biomekanik konkret genom olika fysiska teman. Det handlar om hur kraft och rörelse påverkar kroppen, kort och gott rörelselära, och hur vi använder kroppen och belastar den på ett hälsosamt sätt. Därför arbetar varje Viryayogalärare med olika fysiska teman utifrån det biomekaniska systemet vi byggt upp.

 

Filosofi

Vi tror att en viktig del inom yogan är att få lite nya perspektiv på sitt liv och sin inställning. Och vad kan ge oss bättre verktyg för det än yogans filosofi? Lika mycket som vi ständigt uppdaterar oss med aktuell kunskap inom rörelselära, lika hängivna är vi yogans tusenåriga filosofiska rötter.

Hur funkar det? Jo, vi som är utbildade Viryayogalärare utgår ifrån ett filosofiskt tema. Vår gemensamma nämnare när vi presenterar våra filosofiteman är att det ämnar stärka och inspirera våra elever.

Viryayoga är en filosofisk yoga, men samtidigt odogmatisk. I våra lärarutbildningar går vi igenom många olika skolor inom yogisk filosofi och olika synsätt. Vi uppmuntrar Viryayogalärare att hitta sin egen röst och sitt eget sätt att undervisa.

 

Glädje

En av grundidéerna i Viryayoga är att du efter att ha yogat kan känna dig upplyft. Därför finns alltid ett vist mått av glädje, upprymdhet och kanske lite stim och fnitter. Yoga är kul! Viryabetyder kraft, energi och entusiasm på sanskrit – vi vill bjuda på just det.

 

10 moduler i olika sekvenser

I Viryayoga presenteras du för över 600 olika asanas i sekvenser uppdelat i tio moduler. Det finns tre grundsekvenser uppdelat i tre nivåer samt flera specifika sekvenser som fokuserar på olika filosofiska och fysiska teman samt tempon. Du som elev kan bli hänförd och få just ditt behov mött. Du som yogalärare kan vidareutbilda dig inom olika specialområden. Sekvenser som finns är bland annat: Nivå 1, 2 och 3, Yogafördjupning, Fysioterapeutiskyoga och Rehab, Vinyasa och Play, Gravidyoga, Expressyoga, Yoga för seniorer, Chakrayoga, Ayurvedisk yoga, Yoga för barn, Restorativeyoga, PT-yoga med flera.

Alla sekvenser undervisas alltid i tio moduler som har olika fokus. Det är: 1. Uppvärmning, 2. Solhälsningar, 3. Stående positioner, 4. Balans, 5. Armbalanser och magstärkande positioner, 6. Höftöppnare, 7. Bakåtböjningar, 8. Framåtfällningar, 9. Avslutande positioner, 10. Avslappning.

Poängen är att alla tio moduler alltid ska vara representerade, om så bara med ett par asanas. På så sätt får du alltid en allsidig yogapraktik när du går på en Viryayogaklass.

Med systemet av moduler och sekvenser kan du som är utbildad Viryayogalärare hitta oändligt med kombinationer för dina elever. Alla sekvenser har tagits fram utifrån vårt biomekaniska system och yogans tradition.