Viryayogas Värdegrund

Viryayogas Värdegrund

 

Stärkande

Vi tror på individens förmåga att komma ihåg och återupptäcka sin egna, inre potential och kraft. Därför undervisar vi som Viryayogalärare utifrån grundfrågan: ”Hur stärker jag mina elever, både i kropp och sinne?”

 

Odogmatisk
Vi tror på ett odogmatiskt förhållningssätt till yogans filosofi och är lika nyfikna på kunskaperna utifrån t.ex. vedanta, samkhya, tantra eller buddhism likväl som moderna former som mindfulness eller non-violent communication. Därför undervisar alla Viryayogalärare utifrån sina egna erfarenheter och sina berättelser med den minsta gemensamma nämnaren: ”Människan är i grunden lycksalighet: ananda”.

 

Systematisk
Vi tror på vikten av väl genomtänkta yogasekvenser för att våra elever dels ska bli starkare och rörligare på ett säkert vis oavsett ålder eller bakgrund.  Dels få en igenkänning där yogasekvenserna kan bli meditation i rörelse. Därför undervisar vi utifrån Viryayogas system med välavvägda och färdigpreparerade sekvenser, där asanas presenteras i en viss bestämd ordning.

 

Kunskapsbreddande
Vi tror på att ökade kunskaper om ens egen kropp och sinne leder till ett hälsosamt yogautförande. Därför presenterar vi olika typer av biomekaniska teman i varje klass, där man lär känna rörelselärans positiva effekter.

 

Perspektivgivande
Vi tror att vi kommer loss från invanda (och kanske negativa) mönster när vi får chans att byta perspektiv. Därför är filosofiska teman, frågor och reflektioner centrala i Viryayoga.

 

Omväxlande
Vi tror på att yoga ska vara omväxlande och att vi hela tiden kan utveckla och finslipa olika typer av kunskaper. Därför blandar Viryayogalärare fritt utifrån sin breda kunskapsbas bland filosofiska teman samt bland moduler, sekvenser och modifieringar från Viryayogas oändliga möjligheter till sekvens-kombinationer.

 

Inkännande
Vi tror på elevernas förmåga att känna vad kroppen har för behov och sätta kloka gränser. Därför hjälper vi våra elever att hitta fungerande och kreativa modifieringar och lösningar till alla asanas.

 

Lekfull
Vi tror på vikten av att kunna utvecklas på alla plan med entusiasm och lätthet. Därför använder varje Viryayogalärare sin egen personlighet, kreativitet, inspiration, fantasi och humor för att ge sina elever en livsförstärkande yogaupplevelse.


Kalender

Oktober 2019
10 – 13 okt: Höstutbildning startar, Stockholm

November 2019
7 nov: Boksläpp och föreläsning, Stockholm
8-9 nov: Yoga som behandlande metod, workshop med Josephine mfl, Stockholm
15 -17 nov: Påbyggnadsutbildning: Virya Rehab startar, Stockholm
17 nov: Workshop med Josephine, Höllviken

Januari 2020
2-18 jan: Yoga i Indien, en eller två veckor
23-26 jan: Basutbildning 100 tim och Årsutbildningen 200 tim startar, Stockholm

Februari 2020
15-16 feb: Fortsättningsutbildning 100 tim startar, Stockholm/Umeå
15 feb: Virya Puls online startar

Mars 2020
2-4 mars: Rehabyoga:bas startar, Stockholm
15 mars: Virya PT online/live startar

April 2020
15 april: Virya Aware online startar

Juni 2020
26 juni-1 juli: Certifieringsutbildning, Spanien