Search
Close this search box.

Viryayogas Värdegrund

 

Stärkande

Vi tror på individens förmåga att komma ihåg och återupptäcka sin egna, inre potential och kraft. Därför undervisar vi som Viryayogalärare utifrån grundfrågan: ”Hur stärker jag mina elever, både i kropp och sinne?”

 

Odogmatisk
Vi tror på ett odogmatiskt förhållningssätt till yogans filosofi och är lika nyfikna på kunskaperna utifrån t.ex. vedanta, samkhya, tantra eller buddhism likväl som moderna former som mindfulness eller non-violent communication. Därför undervisar alla Viryayogalärare utifrån sina egna erfarenheter och sina berättelser med den minsta gemensamma nämnaren: ”Människan är i grunden lycksalighet: ananda”.

 

Systematisk
Vi tror på vikten av väl genomtänkta yogasekvenser för att våra elever dels ska bli starkare och rörligare på ett säkert vis oavsett ålder eller bakgrund.  Dels få en igenkänning där yogasekvenserna kan bli meditation i rörelse. Därför undervisar vi utifrån Viryayogas system med välavvägda och färdigpreparerade sekvenser, där asanas presenteras i en viss bestämd ordning.

 

Kunskapsbreddande
Vi tror på att ökade kunskaper om ens egen kropp och sinne leder till ett hälsosamt yogautförande. Därför presenterar vi olika typer av biomekaniska teman i varje klass, där man lär känna rörelselärans positiva effekter.

 

Perspektivgivande
Vi tror att vi kommer loss från invanda (och kanske negativa) mönster när vi får chans att byta perspektiv. Därför är filosofiska teman, frågor och reflektioner centrala i Viryayoga.

 

Omväxlande
Vi tror på att yoga ska vara omväxlande och att vi hela tiden kan utveckla och finslipa olika typer av kunskaper. Därför blandar Viryayogalärare fritt utifrån sin breda kunskapsbas bland filosofiska teman samt bland moduler, sekvenser och modifieringar från Viryayogas oändliga möjligheter till sekvens-kombinationer.

 

Inkännande
Vi tror på elevernas förmåga att känna vad kroppen har för behov och sätta kloka gränser. Därför hjälper vi våra elever att hitta fungerande och kreativa modifieringar och lösningar till alla asanas.

 

Lekfull
Vi tror på vikten av att kunna utvecklas på alla plan med entusiasm och lätthet. Därför använder varje Viryayogalärare sin egen personlighet, kreativitet, inspiration, fantasi och humor för att ge sina elever en livsförstärkande yogaupplevelse.