Om Yoga & Mindfulness

Ordet yoga betyder “förening” av människans kropp och själ, och betecknar en samling andliga och kroppsliga tekniker som troligtvis har sitt ursprung i Indusdalen för 3500–2500 år sedan.

Mindfulness är ett förhållningssätt som gör att du kan ta vara på ögonblicket och fokusera på vad som händer i nuet. Ofta reagerar vi utan eftertanke och går på “autopilot”. Mindfulness ger oss verktyg att återta vår möjlighet att agera istället för att reagera, vi kan välja hur vi svarar på det som händer i våra liv för att kunna möta allt livet innehåller på ett mer harmoniskt sätt.

Här får du en överblick över några av dem populära yogaformer som finns idag samt mindfulness.