Workshops & Events

Vill du gå på en workshop eller event i Viryayoga med någon från vårt team på Nordiska Yogainstitutet? Eller kanske yoga med oss fast hemma?

Här hittar du information om var och när vi erbjuder workshops och resor med lärare från teamet på Nordiska Yogainstitutet. Där kan du inte bara få en härlig upplevelse av Viryayoga, du har även möjlighet att ställa frågor om vad som är på gång i vår verksamhet just nu och framöver.

När du går på en workshop i Viryayoga, så fokuserar vi ofta på en eller ett par moduler och på ett tema. Förutom att vi jobbar med alla moduler i en kombination av flow och instruktion får du dessutom chans att jobba i övningar två-och-två för att fördjupa känslan i en del eller modul och kanske upptäcka att kroppen kan mer än vad du tror!

 

Föreläsningsserie med Josephine Selander

Meditation som självreglering?

Under de senaste tjugo åren har det gjorts en hel del klinisk forskning på kontemplativa övningar som yoga i allmänhet och mindfulness i synnerhet. Resultaten har visat sig lovade i att hantera ångest, depression eller utmattning. Men under de senaste åren har en del kritiska röster bland sociologer höjts, och frågan har ställts: ”Vem drar nytta av att du hanterar dina känslor: du eller samhället?”. Och nyligen har forskning visat att mindfulness kanske inte enbart har goda effekter.

Under den här föreläsningsserien resonerar Josephine Selander utifrån sin doktorsavhandling ”Making mindfulness” om hur meditation, yoga och känslohantering kan både vara hjälpsamt, men ibland också problematiskt. Och eftersom Josephine är både idéhistoriker och yogalärare, vandrar samtalet mellan då och nu, det teoretiska och det praktiska, och hur vi kan hitta förhållningssätt till hur vi själva vill använda meditation och yoga i livet.

Du kan läsa mer om Josephines forskningsprojekt här: https://gmw.ethz.ch/en/research/projects/josephine-selander.html

 

Föreläsning 1 ”Jung, känslor och det undermedvetna”

Tisdag 16 mars 16.30- 17.30 

Psykoanalytikern Carl Gustav Jung lanserade på 1920-talet idén om att vi förtränger en del känslor till ”det undermedvetna”, och han både skrev och föreläste om att yoga och meditation fungerar som metoder för att komma i kontakt med dessa känslor. I den här föreläsningen pratar Josephine om de första historiska associationerna mellan yoga, meditation och psykologi, och Jungs tanke om undertryckta känslor.

 

Föreläsning 2 ”Zenbuddhism som självhjälp?”

Tisdag 13 april 16.30 – 17.30

Efter andra världskriget växte en stark samhällskritik upp. I sökandet efter alternativa livsstilar, blev zenbuddhismen något av en hype i USA, och psykologer menade att zenbuddhismen kunde vara en väg att inte bara komma i kontakt med autentiska känslor, utan med ett autentiskt ”själv”. I den här föreläsningen resonerar Josephine om hur yoga och meditation kom att betraktas som en slags självhjälp och kopplar det till dagens självhjälpstekniker.

 

Föreläsning 3 ”Kan en religiös övning vara en psykologisk teknik?”

Tisdag 4 maj 16.30- 17.30

Under 1970-talet presenterade Jon-Kabat Zinn buddhistisk meditation som en stresshanteringsteknik under namnet Mindfulness, och snart kom metoden att betraktas som ett komplement till psykoterapi och psykologisk behandling. Idag höjs kritiska röster till det här. Sociologer undrar vem det gagnar att individen ska ansvar för att hantera sina känslor. Och religionsvetare resonerar kritiskt hur religiösa praktiker har ”av-andligfierats”, och (miss)brukas ur sitt sammanhang. Under den sista föreläsningen pratar vi om yoga, meditation och känsloreglering i dagens samhälle.

Pris per föreläsning: 150 kr
Pris för hela föreläsningsserien: 400 kr
Betalning sker med kort i samband med anmälan. Föreläsningarna sker via zoom.

TILL ANMÄLAN

 

Workshops och klasser med Josephine i sommar
I sommar öppnar vi upp portarna (eller kanske snarare dörrarna) för vår lilla yogastudio på Österlen!

 

YOGA HEMMA


Du kan också yoga med oss på hemmaplan via de klasser som ligger här på hemsidan.

Yoga loss med dom här klasserna:

Viryayoga nivå 1 med Maria
Viryayoga nivå 2 med Monika
Pranayama med Robin
Virya Aware med Marianne
Virya Express med Josephine
Virya Puls med Marianne
Virya Rehab med Maria
Virya Sequensing med Monika
Virya Strenght & Mobility med Robin