Yoga Sutras Yama & Niyama – del 4

Att leva i celibat som ett etiskt förhållningssätt kanske känns lite förlegat idag, och det fjärde steget i yama, brahmacarya, skulle vi idag kunna tolka på olika sätt.

Ett är att se på celibat som ett sätt att inte ”konsumera” människor i form av sexuella partners. Utifrån det skulle vi kunna fundera på vilken funktion sexuella relationer har för oss.
Närhet? Rädsla för ensamhet? Kärlek? Tillfällig lust? Och ytterligare en
koppling kan vara till konsumtion i ett större perspektiv. När du upplever att
du konsumerar i onödan: vad kan det då handla om?

Här kommer minifilmen med flera tankar om brahmacarya.