Yoga Sutras Yama & Niyama – del 8

Vad tänker du på när du hör ordet ”disciplin”? Vi har så klart olika förhållningsätt till disciplin. Men när ordet dyker upp i niyamas tredje del, i form av tapas, så syftar det till en disciplin som är tänkt att leda till en slags frihet och stillhet i sinnet.

Man kan också tänka på disciplin utifrån olika nivåer, och som leder till något som vi önskar. Att borsta tänderna är en slags disciplin. Att stå på yogamattan är en slags disciplin. Men också att uppmärksamma hur tankemönster ser ut, kan också vara en slags disciplin.

Ett sätt att komma åt ordet, är att byta ut det mot ”praktik”. Något som vi gör. Så hur påverkar återupprepat ”görande” dig?

Här kommer del 8 i serien om Yama & Niyama med flera tankar om tapas.