Certifieringsutbildning

Under certifieringsutbildningen lär du dig att undervisa i Viryayoga nivå tre med alla alternativ och modifieringar. Därmed har du samtliga Viryayogas grundnivåer att laborera med. Kom ihåg att det inte handlar om att du som lärare nödvändigtvis ska kunna utföra alla nivå tre asanor så himla snajdigt, snarare att du kan förmedla det hela med kunskap, glädje och entusiasm. Under den här centrala kursen tar vi ytterligare ett steg i biomekaniken och i fördjupande seminarier föreläser Klas Nevrin om Tantra och Hathayogans filosofi.