Josephines texter och artiklar

Josephines texter och artiklar

Josephine som har grundat viryayoga och Nordiska Yogainstitutet skriver också en hel del: böcker, artiklas och akademiska texter.

Här har du nägra länkar till texter:

Artiklar i Yoga för dig
Tankar om yoga, filosofi och historia.

Josephines masteruppsats i idéhistoria Mellan öst och väst, profetior och entreprenörskap, vetenskap och tro: Meningsproduktion om alternativa andligheter i svensk press och offentlighet 1899-1926. Uppsatsen utforskar hur man blev intresserad av en annan slags andlighet än den som kristendomen erbjöd. Under början av 1900-talet besökte representanter för “nya andligheter” Sverige, och promotade nya tankar, som vi idag i mångt och mycket kan känna igen oss i. Josephine skriver om tre besökare: nobelpristagaren Rabindranath Tagore och filosofen Ananda Acharya från Indien, samt om teosofen Katherie Tingley från USA.
Spänn fast säkerhetsbältet för rafflande läsning!


Aktuella filmer

Här får du idéer och tips om biomekanik, filosofi och yogans historia.

Kalender

 

Januari 2020
2-18 jan: Yoga i Indien, en eller två veckor
23-27 jan: Basutbildning 100 tim och Årsutbildningen 200 tim startar, Stockholm

Februari 2020
15-16 feb: Fortsättningsutbildning 100 tim startar, Stockholm/Umeå
15 feb: Virya Puls online startar

Mars 2020
15 mars: Virya PT online/live startar

April 2020
15 april: Virya Aware online startar

Juni 2020
26 juni-1 juli: Certifieringsutbildning, Spanien