Josephines texter och artiklar

Josephines texter och artiklar

Josephine som har grundat viryayoga och Nordiska Yogainstitutet skriver också en hel del: böcker, artiklas och akademiska texter.

Här har du nägra länkar till texter:

Artiklar i Yoga för dig
Tankar om yoga, filosofi och historia.

Josephines masteruppsats i idéhistoria Mellan öst och väst, profetior och entreprenörskap, vetenskap och tro: Meningsproduktion om alternativa andligheter i svensk press och offentlighet 1899-1926. Uppsatsen utforskar hur man blev intresserad av en annan slags andlighet än den som kristendomen erbjöd. Under början av 1900-talet besökte representanter för “nya andligheter” Sverige, och promotade nya tankar, som vi idag i mångt och mycket kan känna igen oss i. Josephine skriver om tre besökare: nobelpristagaren Rabindranath Tagore och filosofen Ananda Acharya från Indien, samt om teosofen Katherie Tingley från USA.
Spänn fast säkerhetsbältet för rafflande läsning!


Aktuella filmer

Här får du idéer och tips om biomekanik, filosofi och yogans historia.

Kalender

 

September 2020
2 september: Fortsättningsutbildning 100h startar, Stockholm/online
11-13 september: Filosofi som terapi – Retreat i Skåne med Josephine och Gustav
15 september: Virya Vinyasa online släpps
23 september: Basutbildning 100h Stockholm/online och Höstutbildning 200h Stockholm/online startar

Oktober 2020
15 oktober: Virya Express online släpps
30-31 oktober: Workshop med Josephine, StudioFlow Göteborg

November 2020
6-8 november: Virya Strenght & Mobility, Stockholm