Josephines texter och artiklar

Josephine som har grundat viryayoga och Nordiska Yogainstitutet skriver också en hel del: böcker, artiklas och akademiska texter.

Här har du nägra länkar till texter:

Artiklar i Yoga för dig
Tankar om yoga, filosofi och historia.

Josephines masteruppsats i idéhistoria Mellan öst och väst, profetior och entreprenörskap, vetenskap och tro: Meningsproduktion om alternativa andligheter i svensk press och offentlighet 1899-1926. Uppsatsen utforskar hur man blev intresserad av en annan slags andlighet än den som kristendomen erbjöd. Under början av 1900-talet besökte representanter för “nya andligheter” Sverige, och promotade nya tankar, som vi idag i mångt och mycket kan känna igen oss i. Josephine skriver om tre besökare: nobelpristagaren Rabindranath Tagore och filosofen Ananda Acharya från Indien, samt om teosofen Katherie Tingley från USA.
Spänn fast säkerhetsbältet för rafflande läsning!