Rehab/prehabyoga-utbildningar online & live

Grundidén med rehab/prehabyoga är att öppna upp för möjligheten för flera att kunna utöva yoga som en del av en rehabiliteringsprocess eller som ett verktyg för att få genomtänkt fysisk aktivitet i sin vardag. Fokus i rehab/prehabyogan ligger därför i första hand på att med fysiska övningar, synkroniserat med andning och mindfulness stärka stöd- och rörelseapparaten och på så sätt möjliggöra att aktivt bygga upp kroppen efter/under ett sjukdomstillstånd. Dessutom fungerar programmet att i preventivt syfte bibehålla stryka och rörlighet i muskler och leder samt balans. Rehab/prehabyogan vänder sig således till en vid målgrupp som önskar yoga smart.