Upplägg 300 & 500 tim certifiering

Med entusiasm och nyfikenhet erbjuder vi dig att gräva vidare inom yogans möjligheter. Våra påbyggnadsutbildningar ger dig fördjupade kunskaper inom utvalda ämnen samt former av Viryayoga, både stillsamma och mer fysiskt utmanande.

S01-YA-SCHOOL-RYS-200S01-YA-SCHOOL-RYS-300S01-YA-SCHOOL-RYS-500 (1)

Påbyggnadsutbildningar

Du väljer utbildningar själv utifrån dina specifika intressen, där några delar är obligatoriska. Du kan du registrera dig på påbyggnadsutbildningarna redan medan du går Grund 200, Fortsättning 100, eller Bridge 130. När du gått de obligatoriska utbildningarna (se nedan) samt valfria kurser upp till 300 timmar, blir du Certifierad Viryalärare 500 tim samt kan registrera dig som RYT 500 inom Yoga Alliance.

Förkunskaper: Att du går på Grund 200, Fortsättning 100, eller Bridge 130, eller har avslutat någon av våra grundutbildningar som leder till att du blir diplomerad viryalärare, 200-timmar. (Har du utbildning från annan RYS 200, kör du Bridge 130 först för att komma in i viryayogans metodik och systematiska biomekanik).

500-timmar

Om du redan från början vet med dig att du vill gå hela vägen erbjuder vi även att du kan anmäla dig till en 500-timmarsutbildning direkt. Då börjar du med vår 200-timmar grundutbildning och väljer därefter påbyggnadsutbildningar du vill gå. Fördelen med det är att du garanteras plats samt att priset blir reducerat.

Obligatoriska för samtliga:

  • – Certifieringskurs – 64 tim
  • – Praktisk anatomi – 16 tim
  • – Passningsutbildning – 8 tim
  • – Assistering 5 Viryaklasser för certifierade Viryayogalärare – 8 tim

Totalt: 96 timmar