Om företaget

Företaget Nordiska yogainstitutet Viryayoga AB är grundat av Josephine Selander. Det drivs och ägs av Josephine Selander, Marianne Sundell och Robin Tåg.

Vår devis är “mer yoga åt folket” och i och med att vi primärt utbildar yogalärare, så hoppas vi att yogans helande, stärkande och livgivande kraft sprider sig som ringar på vattnet genom våra suveränt duktiga viryayogalärare.

Tillsammans försöker vi tre ha ett finger med i dom flesta spelen: vi kokar vi ihop yogaprogram, planerar utbildningar, försöker tillmötesgå elevernas behov, rotar med administrationen och undervisar på utbildningarna. Och vår målsättning är att, så gott det går, ta med oss Swami Sivandandas devis (som vi också känner igen från en elev till honom, som startade ett känt café…): Love all, serve all.