Chakra fyra

Vänskap, förlåtelse och villkorslös kärlek. Låter det som enkla ämnen? Det är områden som vi möter när vi kikar på hjärtchakrat eller anahata chakra.

I det här fjärde ”energiklustret” (som symboliserar behov eller stadier i livet) ställer vi oss frågan hur vi kan förhålla oss till vår omvärld med ett öppet hjärta. Hur kan vi även under dagar när man tycker att livet och alla i ens omgivning liksom är emot en, ändå ha en varm attityd?