På jakt efter den moderna yogan – del 3

Nu är det dags för del tre av vår rafflande serie ”På jakt efter den moderna yogan”. I det här avsnittet dyker fler aktörer upp som kom att ha inverkan på den moderna yogan: nämligen teosoferna. Teosoferna var ett gäng från Europa och Amerika som förundrades över hinduismen och buddhismen samtidigt som man villa erbjuda vetenskapliga förklaringsmodeller på andliga fenomen. Det i sin tur öppnade upp för en ny typ av nyfikenhet bland publikerna i väst och som längtade efter att komma i kontakt med någon sorts andlighet som kanske till och med kunde ses som ett vetenskapligt verifierbart alternativ till kristendomen.

Håll i hatten: Viryayoga presenting teosofi anno 1875!