På jakt efter den moderna yogan – del 4

I jakten på den moderna yogan klurar vi denna gång på från vilken miljö Vivekananda kom från. Man skulle kanske kunna tro att han kom från en hinduisk och traditionell miljö eller munk. I själva verket tillhörde han en grupp intellektuella hinduer som ville modernisera hinduismen. Man ville bannlysa långa ritualer och änkebränning. Men hur skulle man hitta alternativ utan att gå i britternas ledband?

Den här omgången pratar vi lite om den märkliga rörelsen som kallades för Brahmo Samaj, som betyder paradoxalt nog ”Brahmas kyrka”.