På jakt efter den moderna yogan – del 6

Hur skapar man sig en ”yogisk identitet”? Vivekananda hette från början Narendranath Datta och på tidiga fotografier bär han kostymer i västerländskt snitt. Hur blev Narendranath egentligen Swami Vivekananda? Det sjätte avsnittet om ”Jakten på den moderna yogan” handlar om hur en yttre transformation kan vara minst lika viktig som en inre för att få fram yogans budskap i den moderna världen.