Få stöd i din avslutande position

Här ger Josephine Selander tips på hur du kan jobba med bolster och klossar i en avslutande avslappningsposition.