Underlätta för knäna i Eka Pada Rajakapotasana

Här ger Josephine Selander tips på hur du kan jobba med klossar och bolster för mer tillgänglighet i duvans position.