Om fysioterapi

Fysioterapi

Hur fungerar kroppen tillsammans som en helhet, och hur kan vi utveckla och upprätthålla så stor röresle- och funktionsförmåga som möjligt under livet? Detta är något av det vi luskar på under fysioterapin.

Ett nybesök består av intervju, rörelseanalys, undersökning och bedömning varefter vi tillsammans sätter upp en behandlingsplan. Vi gör specifika stärkande och mobiliserande övningar utgående från dina förutsättningar och behov, Vi arbetar så långt som möjligt med funktionella, aktiva rörelser som vi progressivt utvecklar i lagom takt. Syftet är att du genom vårt samarbete och därefter på egen hand skall kunna använda övningarna för att bibehålla och förhindra problem från att uppstå igen. Vid behov kompletterande behandling så som terapeutisk massage och mjukdelsbehandling kombinerat med ledmobilisering.

Terapeutisk massage

Terapeutisk massage kombinerat med behandlingar så som skinstretch (DNM) och ledmobilisering. Behandlingen ges i syfte för att minska på muskelspänningar, öka rörlighet och tillåta kroppen att gå vidare i återhämtningsprocessen.

Boka
För bokning och mer info, ring Robin Tåg på 072-873 4165 eller skicka mail till robin@nordiskyoga.se

VAR
Hälsans Hus
Nordiska Yogainstitutet – 1 trappa upp (Bredvid stor salen)
Fjällgatan 23 B
116 28 Stockholm