Search
Close this search box.

Hur ser dagarna ut & hur är det med hemarbete?

Under utbildningen kommer vi att ha dagar tillsammans som pågår mellan ca kl 9-17. Du kommer också ha hemarbete – dels att träna på att undervisa, läsa anatomi, göra hemtenta och yoga regelbundet med mera. Hur mycket tid du kommer att behöva lägga på ditt hemarbete, måste du avgöra utifrån på vilket sätt du lär dig bäst. Det vi uppmanar till – du måste se till att det finns utrymme och tid för dig att göra ditt hemarbete och för att ta till dig utbildningen.