Litteraturlista 250 timmars grund rehab/prehab

Litteraturlista 250 timmars grund rehab/prehab

Obligatorisk litteratur som ingår i kursavgiften:
-Våga Yoga, Josephine Selander
-Anatomi, biomekanik och fysiologi, kompendium
-Workbook, kompendium

Obligatorisk litteratur som inte ingår i kursavgiften:
-The Breathing Book, Vitality and good health through Essential Breath Work
, Donna Farhi
(ISBN: 9780805042979)

Rekommenderad litteratur som inte ingår i kursavgiften:
-Zen Mind, Beginner’s Mind, Shunryu Suzuki (ISBN: 9780834800793
ISBN-10: 0834800799)
-Anathomy of Movement, Blandine Calais-Germain (ISBN: 9780939616572
ISBN-10: 0939616572)
-Yoga Anatomy, Leslie Kaminoff. (ISBN: 9781450400244) f
-Yoga Mind, Body & Spirit, Donna Farhi (ISBN: 9780717131556
ISBN-10: 0717131556)
-Ayurveda för kropp och själ, Eva Sanner och Peter Ljungsberg (ISBN: 9789127356474
ISBN-10: 9127356477)
-Breathe! You are alive, Thich Nhat Hanh (ISBN: 9780712654272)
-Meditation for beginners av Jack Kornfield (ISBN: 978-0-553-81692-1)