Search
Close this search box.

Översikt över samtliga utbildningar

Basutbildning

För dig som är nyfiknen på att bli viryalärare, men vill göra det stegvis erbjuder vi en Virya bas 1-utbildning. Den är på 55 timmar. Man lär sig två kortare program samt biomekanik närvaro och grundning. Vidare går man en Virya bas 2-utbildning. Där får man två dagar anatomi samt ytterligare två kortare program samt biomekanik mittlinjen. Vill man utifrån dessa baskurser på 110 timmar bli diplomerad viryalärare går man fortsättnings/bridgeutbildningen.

200-timmar & Grundutbildning

Vår grundutbildning i Viryayoga erbjuder dig en bred bas att stå på inom yogan och gör dig trygg i rollen som blivande yogalärare. Kanske har du tidigare gått en yogalärarutbildning eller så är detta din första. Oavsett kommer vi skapa de bästa förutsättningarna för just dig att utvecklas och förkovras. Längden på våra utbildningar är mellan en månad upp till ett år. När du gått vår 200-timmarsutbildning kan du gå våra påbyggnadsutbildningar och bygga vidare mot en 500-timmarscertifiering.

Viryayoga för psykologisk behandling

Den här kursen vänder sig till dig som är utbildad inom psykologisk behandling och som vill kunna använda viryayoga som en del i din behandling.

Bridge- och fortsättningsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till dig som har gått Virya bas 1+2 eller för dig som har gått en 200-timmars Yoga Alliance-godkänd yogalärarutbildning och som vill lära dig viryasystemet samt gå våra påbyggnadsutbildningar. Här får du med dig hela nivå ett och två, viryabiomekaniken samt mer anatomi, kommunikation, filosofi och filmningar.

500-timmar & Påbyggnadsutbildning

Med entusiasm och nyfikenhet erbjuder vi dig att gräva vidare inom yogans möjligheter. Våra påbyggnadsutbildningar ämnar att fördjupa dina kunskaper inom utvalda ämnen samt former av Viryayoga, både stillsamma och mer fysiskt utmanande.

När du har avslutat din 200-timmarsutbildning och blivit diplomerad inom Viryayoga kan du bygga vidare med påbyggnadsutbildningar för att bli certifierad samt så småningom erhålla din 500-timmarscertifiering. Några få delar är obligatoriska, och många delar väljer du själv utifrån dina specifika intressen.

När du är klar med din grundutbildning på 200 timmar kan du bygga vidare med påbyggnadsutbildningar för att så småningom erhålla din 500-timmarscertifiering.  Några få delar är obligatoriska, och många delar väljer du själv utifrån dina specifika intressen.

Och du har flera alternativ:
1) Dels har du fyra olika linjer som vi satt ihop utifrån Viryayogans kortare påbyggnadsutbildningar, så de bildar en tematisk helhet.
2) Dels kan mixa och matcha utbildningar nästan hur du vill (förutom från rehablinjen som är helt sammanhängande) till en egen yogisk kompott.

Väljer du en linje, blir det (förutom ett helhetstänk) lite billigare än när du komponerar själv.

Linjer: 

  • Vinyasa
    Yogaasanafördjupning
    Mjuk yoga
    Rehabyoga

Samtliga påbyggnadsutbildningar: 

Certifiering

Certifieringsutbildningen är obligatorisk om du utbildar dig mot en 500-timmars certifiering. Här lär du dig att undervisa i Viryayoga nivå tre med alla alternativ. Därmed har du hela Viryayogans grundnivåer att laborera med. Kom ihåg att det inte handlar om att du som lärare nödvändigtvis ska kunna utföra alla nivå tre-positioner själv; snarare att du kan förmedla det hela med kunskap, glädje och entusiasm. Under den här kursen tar vi ytterligare ett steg i biomekaniken och i fördjupande seminarier föreläser Klas Nevrin om Tantra och Hathayogans filosofi.

Virya Rehab

Med hjälp av yogans tekniker kan vi stärka den fysiska kroppen, såväl som det mentala välbefinnandet. Tanken med utbildningen i Virya Rehab är att du efter certifiering tryggt ska kunna guida elever eller patienter i Viryayoga, i grupp eller individuellt; dels för de utan specifika behov och dels i ett rehabiliterande syfte. Fokus är att med hälsosam rörelselära stärka stöd- och rörelseapparaten samt att med mindfulness och yogafilosofiska teman stärka sinnet för en livsbejakande förändring.

På utbildningen möter du ett erfaret team bestående av fysioterapeuter, naprapater, forskare, läkare och yogalärare.

Praktisk anatomi

Under denna utbildning jobbar vi med hur vi som yogalärare blir stärkta i våra kunskaper i anatomi. Vi bygger på anatomin från grundutbildningen, tittar på hur vi praktiskt kan applicera kunskaperna i vår yogaundervisning, samt utforskar den tydliga kopplingen mellan asana-utförande och anatomi. Praktisk Anatomi är obligatorisk om du utbildar dig mot en 500-timmarscertifiering.

Passningar

Under den här extra uppskattade utbildningen går vi igenom hur du på bästa sätt kan assistera dina deltagare i din yogaundervisning Vi går igenom både nya och gamla passningar från grundutbildningen. Passningsutbildningen är obligatorisk om du utbildar dig mot en 500-timmars certifiering.

Virya Chakra

Under den här utbildningen lär du dig att undervisa i sju olika specialframtagna yogasekvenser, baserat på de olika chakrorna. Vi kopplar även chakrorna till biomekanik och filosofiska teman.

Virya Ayurveda

Förutom föreläsningarna med Peter Ljungsberg lär du dig tre yogasekvenser för respektive dosha samt hur du undervisar yoga med ayurveda som tema.

Virya för Gravida

Två specialframtagna yogasekvenser för gravida kvinnor; anpassade utifrån graviditetens olika delar.

Virya för Barn

Här utbildar du dig till att med sagor, lek, sång, meditation, avslappning och massage stimulera till lek och rörelse i yogans tecken.

Virya Express

Ont om tid är ett problem för många av oss. Här utbildar du dig i specialkomponerade yogasekvenser på 30 – 45 minuter.

Virya Sequencing

Bredda principerna för hur du kan jobba med Viryayoga. I den här utbildningen utforskar vi hur du som rutinerad viryayogalärare kan laborera med att dels förändra i redan befintliga viryayogasekvenser, dels jobba fram egna sekvenser utifrån Viryayogans grundstenar: tio moduler, biomekanik, filosofi och glädje.

Virya Puls

Yoga är kanske inte det optimala pulshöjaralternativet, men i Virya Puls får du igång hjärtat utan för mycket krångel. Vi jobbar som vanligt med alla tio moduler och de här yogasekvenserna är ett utmärkt komplement till att få igång tempot på dina vanliga viryayogaklasser.

Virya Vinyasa

Du utbildar dig i vinyasayogans grunder och syften samt i flera sköna vinyasayogasekvenser: flow, repeat och deep. Vi utgår som vanligt med alla tio moduler, där det i den här utbildningen blir de stående modulerna som vi lägger ner extra tid på för att hitta sköna övergångar och kul, svängig yoga.

Virya Play

Viryayogans inofficiella nivå 4. Här får du utbilda dig i att röra och leka dig fram i mer kluriga asanas och övergångar.

Virya Mobility & Strength

I denna utbildning fördjupar vi oss i vetenskapens syn på rörlighetsträning och hur vi med hjälp av den kan uppnå funktionell rörlighet och styrka i yogan. Med utgångspunkt i den moderna anatomin och med hjälp av vetenskapliga metoder går vi igenom följande i teorin och i praktiken: rörlighetsträning för att främja ledhälsa, stretchteknik samt hur du progressivt kan bygga upp en rörelsesekvens i syfte att uppnå ökad kontroll i yogans förflyttningar.

Virya PT

Den här utbildningen ger dig verktyg att kunna jobba fördjupat med privatkunder och att kunna hjälpa dina elever individuellt. Vi fokuserar på hur du kan arbeta med olika målsättningar i ett skadeförebyggande och stärkande syfte. Vi går igenom hur du med hjälp av anamnes, coaching och rörelseanalys tydligare kan sätta upp en plan för din kund. Med utgångspunkt i den moderna anatomin ser vi på hur du kan arbeta med yogan som verktyg för styrka, rörlighet och hälsa.

Virya Explore

Här får du göra en djupdykning i yogans fysiska praktik, i storytelling samt inom yogafilosofin Vedanta. Virya Explore består av längre moduler där du verkligen kan få en fördjupad förståelse av hur kroppen fungerar i yogan. Tanken är att du som lärare ska kunna använda materialet i sammanhang som workshops, kurser och retreats.

Virya Rehabilitering

Här möter du Doug Keller som bjuder på sina kunskaper inom ett rehabiliterande förhållningssätt till yogan och dess fysiska praktik såväl som filosofi. På den här utbildningen går vi igenom hur du kan hjälpa elever med specifika fysiska problem samt vägleda och stödja igenom en specialframtagen yogasekvens.

Virya Grace

Hur kan vi yoga trots stigande ålder eller andra typer av hinder? I Virya Grace har vi tagit fram tre yogasekvenser som underlättar för våra deltagare som har svårt att krångla sig upp och ner från golvet: sittandes på stol, med stolen som stöd och med väggen som stöd. Det handlar om att yoga med grace oavsett ålder, vikt eller vana.

Virya Aware

I Virya Aware utbildar du dig i yogasekvenser som vi skulle vilja kalla för Viryayoga nivå 0,5, det vill säga en sekvens för våra deltagare som är i behov av lugnare yoga, utan att tillhöra någon specifik grupp som gravida, barn, seniorer osv. Fokus ligger mer på andning, mindfulness och långsammare utförande. Vi jobbar fortfarande utifrån alla tio modulerna, men du kommer att ha större svängrum att laborera med sekvenserna för att kunna skräddarsy för just din grupp.

Virya Restorative

I Virya Restorative utbildar du dig i att jobba med bolster, band, filtar och klossar för att hitta bekväma positioner som kan ge återhämtning och ett kraftsamlande andrum. Tanken är att du ska kunna hitta lägen i kroppen som innebär vila för nervsystemet, utan att lederna hamnar i ytterlägen. Utbildningen är ett komplement till Viryayogans mer dynamiska sekvenser.

Virya Tema & Biomekanik

Hur kan du hitta nya perspektiv när du jobbar med Viryayoga? I den här utbildningen ger vi tydliga och enkla förslag hur du som viryayogalärare kan preparera och presentera din biomekanik och dina teman, så både ditt och elevernas liv blir lättare.

Yoga & Business

Hur du kan stärka ditt varumärke, hitta dina målgrupper och nå ut med ditt budskap. Den här utbildningen ger dig en fördjupning och verktyg till att både utveckla ditt företagande och dig själv som yogalärare, oavsett om du har detta som en hobby eller jobb på deltid eller heltid. Vi går igenom hur yoga och business kan förenas på ett hållbart, etiskt och medvetet sätt.