Påbyggnadsutbildningar

Våra påbyggnadsutbildningar ger dig fördjupade kunskaper inom utvalda ämnen samt former av Viryayoga, både stillsamma och mer fysiskt utmanande.

När du har avslutat din 200-timmarsutbildning i Viryayoga (eller 100-timmars fortsättning/bridgeutbildning, för dig som gått en annan 200-timmarsutbildning godkänd av Yoga Alliance) och blivit diplomerad viryayogalärare kan du registrera dig på påbyggnadsutbildningar för att bli certifierad viryayogalärare samt erhålla din 500-timmars certifiering. Du väljer delar själv utifrån dina specifika intressen, där endast några få delar är obligatoriska.