Search
Close this search box.

Viryans värdegrund

 

flower_2_7

Stärkande
Vi tror på individens förmåga att komma ihåg och återupptäcka sin egna, inre potential och kraft. Därför undervisar vi utifrån grundfrågan: ”Hur stärker jag mina elever, både i kropp och sinne?”

Odogmatisk
Vi tror på ett odogmatiskt förhållningssätt till yogans filosofi och är lika nyfikna på kunskaperna utifrån t.ex. vedanta, samkhya, tantra eller buddhism likväl som moderna former som mindfulness eller NVC (Non-violent communication). Därför undervisar alla viryalärare utifrån sina egna erfarenheter och sina berättelser med den minsta gemensamma nämnaren: ”Människan är i grunden lycksalighet: ananda”.

Systematisk
Vi tror på vikten av väl genomtänkta yogasekvenser för att våra elever dels ska bli starkare och rörligare på ett säkert vis oavsett ålder eller bakgrund.  Dels få en igenkänning där yogasekvenserna kan bli meditation i rörelse. Därför undervisar vi utifrån viryayogans system med välavvägda och färdigpreparerade sekvenser, där asanorna presenteras i en viss bestämd ordning.

Kunskapsbreddande
Vi tror på att ökade kunskaper om ens egen kropp leder till ett hälsosamt yogautförande. Därför presenterar vi olika typer av biomekaniska teman i varje klass, där man lär känna rörelselärans positiva effekter.

Perspektivgivande
Vi tror att vi kommer loss från invanda (och kanske negativa) mönster när vi får chans att byta perspektiv. Därför är filosofiska teman, frågor och reflektioner centrala i alla viryayogaklasser.

Omväxlande
Vi tror på att yoga ska vara omväxlande och att man hela tiden kan utveckla och finslipa olika typer av kunskaper. Därför blandar viryaläraren fritt utifrån sin breda kunskapsbas bland filosofiska teman samt bland moduler, nivåer, kortningar och modifieringar från viryayogans snart 20 olika  sekvenser (Det ger i princip oändliga möjligheter till kombinationer.)

Inkännande
Vi tror på elevernas förmåga att känna vad kroppen har behov och sätta kloka gränser. Därför hjälper  vi våra elever att hitta fungerande och kreativa modifieringar och lösningar till alla asanor.

Lekfull
Vi tror på vikten av att kunna utvecklas på alla plan med entusiasm och lätthet. Därför använder varje viryalärare sin egen personlighet, kreativitet, inspiration, fantasi och humor för att ge sina elever en livsförstärkande yogaupplevelse.