Viryayoga nivå 1 med Maria

Här får du prova Viryayoga nivå 1 tillsammans med Maria. Biomekanik för den här klassen är grundning. Du behöver block och band, kanske även en filt.

Maria är en av utbildarna på våra grundutbildningar och arbetar dessutom med administration, marknadsföring och sociala medier på Nordiska Yogainstitutet.